Marketingprojecten 2019

De Gelderse bibliotheken voeren op basis van het programma 2019 gezamenlijk beleid met ondersteuning van Rijnbrink. De marketingactiviteiten zijn in het netwerkplan ondergebracht bij de pijler 'Veranderen en verbreden van de klassieke Bibliotheek'.

Resultaat marketingscan basisplan 2019

Vorig jaar is onder de Gelderse Bibliotheken een marketingscan uitgevoerd. Elke bibliotheek is bezocht en heeft input gegeven op basis van de wensen en behoeften op (marketing)communicatie gebied. Het resultaat van deze scan is in juli 2018 gedeeld met het netwerken en vormt de basis voor concrete acties in het marketingplan 2019. 

Nieuw: bouwsteenbenadering

Het marketingplan 2019 bestaat dus uit concrete projecten met doelen en randvoorwaarden (uren en kosten). Echter, omdat elke bibliotheek een eigen situatie, keuzes en voorkeur heeft zijn er naast kernprojecten die vaststaan (en in 2019 worden uitgevoerd) ook een negental keuzeprojecten. Elke Bibliotheek kan kiezen om wel of niet aan een project mee te doen. De kernprojecten vormen samen met de keuzeprojecten bouwstenen waarmee elke bibliotheek zijn eigen marketingcommunicatie'huis' voor 2019 bouwt.

Inventarisatie en volgende stap

De inventarisatie van keuzeprojecten onder de bibliotheken is afgerond. Het animo was groot: zo nemen alle bibliotheken uit Gelderland aan één of meer projecten deel. In totaal zijn er bijna 90 projectinschrijvingen binnen gekomen. Vanaf de 2e week van maart starten de eerste projecten. Voor de communicatie  wordt gebruik gemaakt van de nieuwe versie van Biebtobieb (kennis delen en samenwerken).

Wil je meer weten over het marketingplan 2019 of de onderliggende projecten? Neem contact op met Remko Hekkers.