21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden in de regio 2.0 (Bibliotheek Rivierenland)

Het project 21e eeuwse vaardigheden in de regio heeft een vervolg gekregen. In deze 2.0-versie van het project streven we ernaar om inwoners te ondersteunen in de persoonlijke groei en ontwikkeling op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden. Daarvoor is het nodig dat de dienstverlening van het MediaLab uitgebreid wordt naar het hele werkgebied.

21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen – fase 2 en 3 (Bibliotheek Barneveld)

Dit project is een vervolg op fase 1, waarin we vooral de nadruk legden op het stimuleren en bevorderen van kennis van digitale vaardigheden. Inmiddels is de eerste fase afgerond. Vanuit de bevindingen die daaruit voortgekomen zijn, verdiepen we ons in fase 2 en 3 in interne kennis en werkprocessen rondom digitale geletterdheid. We houden verbinding met het onderwijs en geven de rollen aanjager, wegwijzer, aanbieder en procesondersteuner structureel vorm.

21e-eeuwse vaardigheden Barneveld

Bibliotheek Barneveld wil de digitale geletterdheid bij zowel medewerkers van de Bibliotheek als leerkrachten in het basisonderwijs vergroten.

21e-eeuwse vaardigheden in de regio (Bibliotheek Rivierenland)

Bibliotheek Rivierenland wil makervaardigheden stimuleren door in haar open toegankelijke ruimtes inwoners te laten experimenteren met nieuwe techniek en apparatuur en hen producent te laten zijn in plaats van consument.

Buurten in de Achterhoek (Achterhoekse Bibliotheken)

Ouderen leven steeds langer zelfstandig. De Achterhoekse Bibliotheken trachten hun basisvaardigheden te verbeteren door de jongere generatie in te zetten. Op deze manier kunnen zij langer zelfstandig functioneren.

Digi-to-go (OBGZ)

Dit project stimuleert het zelfstandig verder ontwikkelen van digitale vaardigheden door het uitlenen van Digi-toolkits. In dit plan gaan we in op het uitlenen van materialen, het trainen van medewerkers en het ontwikkelen van communities.

Digital Hangout (Bibliotheek Noord-West Veluwe)

Bibliotheek Noordwest Veluwe realiseert een Digital Hangout voor (jonge) bezoekers om 21e -eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en creatief aan de slag te gaan met digitale technieken. Om tot een breder aanbod te komen, zoekt de Bibltioheek onder meer samenwerking met Cultuurkust, centrum voor kunst en cultuur Harderwijk.

Digitale werkplaats (Bibliotheek Scherpenzeel)

Verdieping van 21e-eeuwse vaardigheden voor alle kinderen. In dit project ligt niet alleen de nadruk op digitale technieken, maar ook op creativiteit.

Doorontwikkeling Talentenatelier (Bibliotheek Wijchen)

De Bibliotheek stelt van oudsher vooral taal centraal om kinderen verhalen te vertellen, maar er zijn verschillende manieren om kennis tot je te nemen. In het Talentenatelier staan de denkbeelden van Reggio Emilia en Howard Gardner centraal, die stellen dat kinderen meerdere soorten 'taal' hebben om zich te uiten dat er ook andere manieren van 'talent hebben' zijn dan de gangbare manieren.