Buurten in de Achterhoek (Achterhoekse Bibliotheken)

Buurten in de Achterhoek (Achterhoekse Bibliotheken)

Ouderen leven steeds langer zelfstandig. De Achterhoekse Bibliotheken trachten hun basisvaardigheden te verbeteren door de jongere generatie in te zetten. Op deze manier kunnen zij langer zelfstandig functioneren.

Voor het eerst wordt een eenduidig plan ontwikkeld voor de hele Achterhoek. Samen met regionale aanbieders (zorg), het basisonderwijs en lokale partners. Daarbij zoeken we naar de meest strategische partners en de krachtigste verbindingen. Alles met als doel om zoveel mogelijk mensen te motiveren mee te doen en de stap te nemen naar een digitaal actief en zelfstandig leven. De focus ligt in deze pilot op het benaderen van de 55+-ers in de Achterhoek.

Doelen

  1. Wij willen bereiken dat (meer) plattelandsbewoners (NT1-ers) uit de Achterhoek digitale basisvaardigheden ontwikkelen – de zogenaamde 21st century skills. Ons ultieme doel is om ouderen langer zelfstandig in hun woonomgeving te laten functioneren, waardoor (zorg-) kosten lager worden en sociale eenzaamheid voorkomen of uitgesteld kunnen worden.
  2. Een nevendoel is het intergenerationeel werken aan de oplossing van dit probleem. Door jongeren te betrekken, werken we aan het verlagen van drempels én aan het verbeteren van contact tussen jong en oud.
  3. Een neveneffect is het opbouwen van 21e -eeuwse vaardigheden als kritisch denken en samenwerken tussen jong en oud.

Voor het bereik van de doelgroep wordt gebruik gemaakt van de WoWi-bus van Rijnbrink. Andere samenwerkingspartners: lokale welzijnsstichtingen en/of wijkteams, Diverse plattelandsorganisaties, CJG’s, Diverse ouderenorganisaties (KBO, Seniorenconvent Bronckhorst, etc.), Gemeenten, Eerstelijns gezondheidswerkers, Kruiswerk Achterhoek/Zlim Thuis, Het Slingelandziekenhuis en mogelijk ook Gelre ziekenhuizen.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Wieb Broekhuijsen van de Bibliotheek West Achterhoek.

Projecten 21e eeuwse vaardigheden

Digital Hangout (Bibliotheek Noord-West Veluwe)

Bibliotheek Noordwest Veluwe realiseert een Digital Hangout voor (jonge) bezoekers om 21e -eeuwse...


21e-eeuwse vaardigheden in de regio (Bibliotheek Rivierenland)

Bibliotheek Rivierenland wil makervaardigheden stimuleren door in haar open toegankelijke ruimtes...


21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen – fase 2 en 3 (Bibliotheek Barneveld)

Dit project is een vervolg op fase 1, waarin we vooral de nadruk legden op het stimuleren en...