21e eeuwse vaardigheden

Het project 21e eeuwse vaardigheden in de regio heeft een vervolg gekregen. In deze 2.0-versie van het project streven we ernaar om inwoners te ondersteunen in de persoonlijke groei en ontwikkeling op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden. Daarvoor is het nodig dat de dienstverlening van het MediaLab uitgebreid wordt naar het hele werkgebied.

Dit project is een vervolg op fase 1, waarin we vooral de nadruk legden op het stimuleren en bevorderen van kennis van digitale vaardigheden. Inmiddels is de eerste fase afgerond. Vanuit de bevindingen die daaruit voortgekomen zijn, verdiepen we ons in fase 2 en 3 in interne kennis en werkprocessen rondom digitale geletterdheid. We houden verbinding met het onderwijs en geven de rollen aanjager, wegwijzer, aanbieder en procesondersteuner structureel vorm.

Dit project stimuleert het zelfstandig verder ontwikkelen van digitale vaardigheden door het uitlenen van Digi-toolkits. In dit plan gaan we in op het uitlenen van materialen, het trainen van medewerkers en het ontwikkelen van communities.

Bibliotheek Noordwest Veluwe realiseert een Digital Hangout voor (jonge) bezoekers om 21e -eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en creatief aan de slag te gaan met digitale technieken. Om tot een breder aanbod te komen, zoekt de Bibltioheek onder meer samenwerking met Cultuurkust, centrum voor kunst en cultuur Harderwijk.

De Bibliotheek stelt van oudsher vooral taal centraal om kinderen verhalen te vertellen, maar er zijn verschillende manieren om kennis tot je te nemen. In het Talentenatelier staan de denkbeelden van Reggio Emilia en Howard Gardner centraal, die stellen dat kinderen meerdere soorten 'taal' hebben om zich te uiten dat er ook andere manieren van 'talent hebben' zijn dan de gangbare manieren. 

Projecten Laaggeletterdheid

COMM in bedrijf (CODA)

Het bereiken, betrekken en verbinden van de NT1-doelgroep in de regio Apeldoorn aan bestaand en te...


Vervolg high-tech leesondersteuning (de Veluwse bibliotheken)

In fase 1 van het project High-tech interventie voor leesondersteuning laaggeletterden...


KUNSTmest (Bibliotheek Arnhem)

Onze benadering is dat je laaggeletterden positief kunt bereiken vanuit hun interesses, hun...


Proeftuin leesondersteuning (V)MBO in de regio (Rivierenland)

Gemiddeld 1 op de 7 vmbo-leerlingen verlaat het voortgezet onderwijs zonder het vereiste niveau...


Beeld/Spraak (CODA Apeldoorn)

Door middel van uitstapjes werkt de NT2-doelgroep op een vernieuwende manier aan het eigen maken van...