KUNSTmest

KUNSTmest

“Vanuit dit onderzoek willen we een methodiek voor meer bedrijven opzetten”

Door inzet van theater vaardigheden bijbrengen, dat is KUNSTmest

Dat laaggeletterden lastig te bereiken zijn, is een bekend probleem. Een van de redenen om vanuit het gedachtegoed van Rozet om een nieuwe manier te ontwikkelen om deze doelgroep te bereiken en vaardigheden bij te brengen. In het project KUNSTmest onderzoekt Rozet Arnhem hoe je met kunsten mensen vaardigheden kunt aanleren.

De eerste samenwerking is opgezet met het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor Arnhem. Daar lopen ze er regelmatig tegenaan dat medewerkers door hun laaggeletterdheid niet het benodigde veiligheidscertificaat (VCA) kunnen behalen. Hierdoor willen zij gaan werken met het ‘Handige Herman – certificaat’, dat op een laagdrempelige manier inzicht in veilig werken biedt. Het ‘Handige Herman’-certificaat wordt normaliter uitgereikt naar voltooiing van een digitale test. In het project KUNSTmest wordt onderzocht of theater een oplossing kan zijn.

Handig Herman in allerlei realistische situaties

Op een locatie van Scalabor worden 5 bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van het bedrijf. “Op dit moment zijn er 4 bijeenkomsten geweest en de eerste reacties zijn erg positief,” licht projectmedewerker Cultuureducatie Nataschenka Le Clercq van Rozet Arnhem enthousiast toe. Samen met een theaterdocent en twee toneelspelers wordt in de keet een realistische situatie na gespeeld. Bijvoorbeeld een ideale situatie en een situatie zoals het niet hoort. Handig Herman komt hier terug als een van de personages. Medewerkers van het bedrijf kunnen zo al spelenderwijs hun vaardigheden tonen en ontwikkelen.

“Ik had niet verwacht dat medewerkers zo actief zouden meedoen. Het is toch een kwetsbaar onderwerp en in deze vorm moeten de mensen over hun onzekerheden heenstappen. Dat heeft mij dus positief verrast.” Nataschenka ziet de theaterlessen als een goed alternatief op de digitale ‘Handig Herman’-lessen. “Momenteel wordt deze pilot ingezet ter aanvulling op de digitale test. Maar we zien dat deze test voor een aantal medewerkers een uitdaging is en daarom hoop ik dat we ernaar toe kunnen werken dat de theater-methode een vervanging wordt. Deze pilot en de evaluatie met Scalabor moet dit verder uitwijzen.”

Duidelijke kaders

“Het opzetten kosten veel aandacht en tijd”, vertelt ook projectleider innovatie Joep Derkx bij Rozet Arnhem. “We dachten regelmatig dat we op de goede weg zaten, maar verwachtingen bleken dan toch anders te liggen. Het is een heel ander soort bedrijf met een eigen cultuur en jargon. Regelmatig moesten we weer samenkomen om alles op te lijnen. Ook was het stellen van kaders erg belangrijk. Omdat er veel enthousiasme was over het project ontstond de wens om het verder uit te breiden, soms moesten we dus een harde grens trekken, wat wel en wat niet binnen het project viel. Zeker ook omdat het vanaf het begin geen afgekaderd project was, maar het kreeg nog vorm gedurende het proces. Scalabor keek meer naar het resultaat: het signaleren van laaggeletterden. Voor ons is met name deze test en ontwikkelfase erg belangrijk. Om mensen verder te begeleiden in hun taalontwikkeling heeft Scalabor nu zelf een taaldocent aangetrokken.”  

On hold wegens Coronavirus

De laatste bijeenkomst laat nog even op zich wachten. “Dit project staat ook stil door het Coronavirus en daarom zijn we nog niet toe gekomen aan de laatste bijeenkomst en de evaluatie,” Laat Nataschenka weten. “Wel hebben we de theaterdocent gevraagd om de methodiek uit te schrijven van twee ‘Handige Herman’ onderdelen. Zo besteden we deze tijd toch nuttig. Ook willen we nog de deelnemers bevragen over wat zij zinvol vonden en hoe we dit nog breder in kunnen zetten voor nieuwe deelnemers. Ik zie voldoende kansen en mogelijkheden en hoop dat we een methodiek kunnen ontwikkelen voor meer bedrijven en hun medewerkers.”