Camouflagecursus

Camouflagecursus

“Zo leren de deelnemers in een vertrouwde sfeer hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen"

Laaggeletterdheid is een containerbegrip.

Camouflagecursus is een werktitel die momenteel in de ontwikkelfase van het project wordt gebruikt. In de publiciteit zal hij niet gebruikt worden. Wageningers met Nederlands (NT1) als moedertaal zijn de doelgroep. Doordat deze doelgroep lastig te bereiken is via de regulier ondersteuningsprogramma’s, wordt door middel van dit project gezocht naar andersoortige programma’s om de voordelen van taalbegrip te koppelen aan lokale alledaagse activiteiten binnen de gemeente. Het kennismaken met de taalaspecten binnen een persoonlijk interessegebied zorgt voor een grotere mate van toegankelijkheid en het verlagen van mogelijke barrières. De workshop KLASSE van Marian Janssen heeft ons een methode aangereikt hoe we die cursussen inhoud kunnen geven.

Laaggeletterdheid is een containerbegrip. Veel mensen die wij wel tot de doelgroep rekenen, beschouwen zichzelf niet als laaggeletterd, “want ik kan toch lezen en schrijven”. Met die term zijn NT-1-ers daarom als doelgroep voor ondersteuningsprogramma’s moeilijk te bereiken. Wageningen is geen uitzondering op deze regel. Naar aanleiding van eerdere ervaringen (vallen en opstaan; mislukkende projecten) en vooronderzoek kwam de bibliotheek in Wageningen tot de conclusie dat de benadering aansprekender kan. Niet uitgaan van een door ons bedacht aanbod maar van de interesses binnen de doelgroep. Camouflagecursussen zijn vraaggestuurde programma’s waarin taalelementen verweven zijn. Dit gebeurt in samenwerking met maatschappelijke partners. De taalhuisdocent van het Digitaalhuis zal een grote rol hebben bij de uitvoering.

Er zijn raakvlakken en dwarsverbanden met een ander project van de bibliotheek getiteld ‘Meemaakpodium’. Doel van dit project is om met Wageningers die nu niet op onze podiumprogrammering afkomen, een gezamenlijke programmering op te zetten gebaseerd op hún interesses. De leermethode die wij hanteren komt uit de VS: OfByForAll. De doelgroep die wij gekozen hebben is de ‘echte Waogeninger’. Zonder twijfel is er een grote overlap met mensen uit de doelgroep NT1-ers. We proberen momenteel een verbinding aan te gaan met de carnavalsverenigingen. Een camouflagecursus i.s.m. met hen zou bijvoorbeeld kunnen zijn: een carnavalskraker schrijven.

Doelstelling

Het toevoegen van bestaande en nieuwe taalelementen op basis van persoonlijke interesses en leerdoelen van de doelgroep. Door samen met lokale partners bestaande initiatieven te verrijken met toegankelijke en praktische taalelementen. Zo wordt taaleducatie aantrekkelijker en eenvoudiger ingevlochten binnen bestaande programma’s.

Resultaten

In de volgende projecten wordt in de voorfase gezocht naar passende samenwerkingen die bijdragen aan het bevorderen van lees- en schrijfvaardigheid.

- Koken binnen je budget. Hierbij wordt taal als element binnen het kookproces toegevoegd door het bestuderen van etiketten om verantwoord boodschappen te doen, het lezen van recepten en het bereiden van de juiste hoeveelheid ingrediënten.

- Plezier In Taal (PIT) in speeltuin Tuindorp. Aan een aantal van de speeltoestellen is een talig element toegevoegd. Doel is om kinderen en hun ouders te laten ervaren dat taal ook leuk is. Dit stimuleert ouders en kinderen om samen met taal bezig te zijn.  https://www.bblthk.nl/nieuws/2020/plezier-in-taal-in-speeltuin-tuindorp.html

De taalhuisdocent van het Digitaalhuis heeft hierbij een aantal keren een taalactiviteit voor kinderen en hun ouders georganiseerd. Doel was het plezier in taal extra te laten ervaren; de zichtbaarheid van het Digitaalhuis te vergroten en kennismaken met volwassenen uit de doelgroep NT1.

- Zomerschildercursus. In een van de Huizen van de Wijk in Wageningen is een zomercursus geweest met 90 deelnemers, waarvan een groot gedeelte in de doelgroep valt. De bibliotheek gaat een samenwerking opzetten om in een volgende cursus een taalelement te integreren. Ook hier zal de taalhuisdocent weer een actieve rol hebben in de uitvoering.