Laaggeletterdheid

De komende jaren wordt er landelijk meer aandacht besteed aan het herkennen van, het bespreken met en doorverwijzen van laaggeletterden naar cursorisch aanbod en incompany trajecten.

Maar liefst 11 tot 13% van de inwoners van gemeente Barneveld is laaggeletterd. Zij weten zich doorgaans goed te verbergen. Juist de omgeving en mensen die vanuit hun professie contact hebben met de doelgroep autochtone laaggeletterden kunnen hen toeleiden naar hulp.

57% van de laaggeletterden heeft een baan. Het is echter moeilijk om werkende NT1-ers te bereiken. De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, ROC Nijmegen en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen gezamenlijk scholingsarrangementen voor werkende NT-ers en hun omgeving.

Het doel van BoekStart is ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de Bibliotheek te laten ontdekken. Om meer laagtaalvaardige ouders te bereiken is een extra inspanning nodig naast de verwijzing van het consultatiebureau en de brief van de gemeente. De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau en kan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige ondersteunen door met ouders uitgebreider in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en gerichte voorleesondersteuning te bieden.

Het bereiken van NT1’ers is een belangrijk, maar moeilijk te behalen doel het digitaalhuis. Wij willen door middel van een uitgebreider en functioneler cursusaanbod laagtaalvaardigen beter kunnen bereiken. Met dit project willen we zogenaamde ‘camouflagecursussen’ aanbieden. Hierbij wordt niet alleen taal geoefend, maar bijvoorbeeld ook het werken met de computer.

Het bereiken, betrekken en verbinden van de NT1-doelgroep in de regio Apeldoorn aan bestaand en te ontwikkelen aanbod bij CODA Bibliotheek staat centraal in dit project. Vanuit het CODA Taalhuis werken wij doorlopend aan het aanbieden van pakketten en programma’s voor laagtaalvaardigen.

Projecten 21e eeuwse vaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden in de regio (Bibliotheek Rivierenland)

Bibliotheek Rivierenland wil makervaardigheden stimuleren door in haar open toegankelijke ruimtes...


Digital Hangout (Bibliotheek Noord-West Veluwe)

Bibliotheek Noordwest Veluwe realiseert een Digital Hangout voor (jonge) bezoekers om 21e -eeuwse...


Buurten in de Achterhoek (Achterhoekse Bibliotheken)

Ouderen leven steeds langer zelfstandig. De Achterhoekse Bibliotheken trachten hun...


Fashion Recycle Hub (CODA)

De snelle ontwikkelingen en individualisering in de huidige maatschappij hebben invloed op de...


Klooilab (Rozet Arnhem)

Het klooilab is een mobiel lab voor iedereen die in de vrije tijd iets nieuws wil maken, door te...