Direct naar de inhoud

Laaggeletterdheid

De komende jaren wordt er landelijk meer aandacht besteed aan het herkennen van, het bespreken met en doorverwijzen van laaggeletterden naar cursorisch aanbod en incompany trajecten.

Maar liefst 11 tot 13% van de inwoners van gemeente Barneveld is laaggeletterd. Zij weten zich doorgaans goed te verbergen. Juist de omgeving en mensen die vanuit hun professie contact hebben met de doelgroep autochtone laaggeletterden kunnen hen toeleiden naar hulp.

Door middel van uitstapjes werkt de NT2-doelgroep op een vernieuwende manier aan het eigen maken van de Nederlandse taal als basisvaardigheid. De Bibliotheek vormt de uitvalsbasis en ‘uitstappen’ worden gemaakt naar wijken waar kunst, cultuur en erfgoed te vinden zijn. De NT1-doelgroep wordt tijdens bezoeken aan de wijk uitgenodigd om mee doen.

57% van de laaggeletterden heeft een baan. Het is echter moeilijk om werkende NT1-ers te bereiken. De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, ROC Nijmegen en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen gezamenlijk scholingsarrangementen voor werkende NT-ers en hun omgeving.

Het doel van BoekStart is ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de Bibliotheek te laten ontdekken. Om meer laagtaalvaardige ouders te bereiken is een extra inspanning nodig naast de verwijzing van het consultatiebureau en de brief van de gemeente. De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau en kan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige ondersteunen door met ouders uitgebreider in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en gerichte voorleesondersteuning te bieden.

Het bereiken van NT1’ers is een belangrijk, maar moeilijk te behalen doel het digitaalhuis. Wij willen door middel van een uitgebreider en functioneler cursusaanbod laagtaalvaardigen beter kunnen bereiken. Met dit project willen we zogenaamde ‘camouflagecursussen’ aanbieden. Hierbij wordt niet alleen taal geoefend, maar bijvoorbeeld ook het werken met de computer.

Het bereiken, betrekken en verbinden van de NT1-doelgroep in de regio Apeldoorn aan bestaand en te ontwikkelen aanbod bij CODA Bibliotheek staat centraal in dit project. Vanuit het CODA Taalhuis werken wij doorlopend aan het aanbieden van pakketten en programma’s voor laagtaalvaardigen.

Projecten 21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden in de regio 2.0 (Bibliotheek Rivierenland)

Het project 21e eeuwse vaardigheden in de regio heeft een vervolg gekregen. In deze 2.0-versie van het...


Lab12 (Kunstwerk!)

De moderne samenleving blijft zich door ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering. Het is...


Ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden (Bibliotheek Barneveld)

Zowel onder medewerkers als leerkrachten binnen het onderwijs moet er meer kennis komen rondom...


Buurten in de Achterhoek (Achterhoekse Bibliotheken)

Ouderen leven steeds langer zelfstandig. De Achterhoekse Bibliotheken trachten hun...


21e-eeuwse vaardigheden Barneveld

Bibliotheek Barneveld wil de digitale geletterdheid bij zowel medewerkers van de Bibliotheek als...