Laaggeletterdheid

3x3 IMPact (Bibliotheek Arnhem)

De komende jaren wordt er landelijk meer aandacht besteed aan het herkennen van, het bespreken met en doorverwijzen van laaggeletterden naar cursorisch aanbod en incompany trajecten.

Aanpak laaggeletterdheid (Bibliotheek Barneveld)

Maar liefst 11 tot 13% van de inwoners van gemeente Barneveld is laaggeletterd. Zij weten zich doorgaans goed te verbergen. Juist de omgeving en mensen die vanuit hun professie contact hebben met de doelgroep autochtone laaggeletterden kunnen hen toeleiden naar hulp.

Beeld/Spraak (CODA Apeldoorn)

Door middel van uitstapjes werkt de NT2-doelgroep op een vernieuwende manier aan het eigen maken van de Nederlandse taal als basisvaardigheid. De Bibliotheek vormt de uitvalsbasis en ‘uitstappen’ worden gemaakt naar wijken waar kunst, cultuur en erfgoed te vinden zijn. De NT1-doelgroep wordt tijdens bezoeken aan de wijk uitgenodigd om mee doen.

Benut de kracht van SamenWel! in Rivierenland

De doelstelling is om laaggeletterden te bereiken middels het communicatie- en activiteitennetwerk van het gezondheidsplatform SamenWel!.

Bereik werkende NT1-ers en familie (OBGZ)

57% van de laaggeletterden heeft een baan. Het is echter moeilijk om werkende NT1-ers te bereiken. De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, ROC Nijmegen en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen gezamenlijk scholingsarrangementen voor werkende NT-ers en hun omgeving.

Boekstartcoach (Bibliotheek VeluweZoom)

Via het Taalhuis Veluwezoom wordt met behulp van een Boekstartcoach ingezet op het bereiken van laaggeletterde NT-1 volwassenen.

Boekstartcoach Achterhoekse consultatiebureau's (A'hoekse Bibliotheken)

Het doel van BoekStart is ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de Bibliotheek te laten ontdekken. Om meer laagtaalvaardige ouders te bereiken is een extra inspanning nodig naast de verwijzing van het consultatiebureau en de brief van de gemeente. De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau en kan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige ondersteunen door met ouders uitgebreider in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en gerichte voorleesondersteuning te bieden.

Camouflagecursussen in het digitaalhuis (Wageningen)

Het bereiken van NT1’ers is een belangrijk, maar moeilijk te behalen doel het digitaalhuis. Wij willen door middel van een uitgebreider en functioneler cursusaanbod laagtaalvaardigen beter kunnen bereiken. Met dit project willen we zogenaamde ‘camouflagecursussen’ aanbieden. Hierbij wordt niet alleen taal geoefend, maar bijvoorbeeld ook het werken met de computer.

COMM in bedrijf (CODA)

Het bereiken, betrekken en verbinden van de NT1-doelgroep in de regio Apeldoorn aan bestaand en te ontwikkelen aanbod bij CODA Bibliotheek staat centraal in dit project. Vanuit het CODA Taalhuis werken wij doorlopend aan het aanbieden van pakketten en programma’s voor laagtaalvaardigen.