Boekstartcoach (Bibliotheek VeluweZoom)

Via het Taalhuis Veluwezoom wordt met behulp van een Boekstartcoach ingezet op het bereiken van laaggeletterde NT-1 volwassenen.

Het doel van BoekStart is om ouders aan te moedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met boekjes, voorlezen en de Bibliotheek.

Via het project ‘De BoekStartcoach in de Bibliotheek Veluwezoom’ richten we ons op enerzijds preventie (informatie aan laagtaalvaardige ouders over het belang van voorlezen op jonge leeftijd) en anderzijds het bereiken van NT-1 laagtaalvaardige ouders. Het consultatiebureau is namelijk een plaats waar ook deze ouders met hun baby’s en peuters komen. Het directe persoonlijke contact met de BoekStartcoach in combinatie met de ‘warme’ overdracht naar de Bibliotheek en de mogelijkheden van het Taalhuis zijn daarbij essentieel.

Boekstartkoffertje
De BoekStartcoach maakt ouders op een laagdrempelige manier bewust van het belang van voorlezen. De BoekStartcoach kan de ouders uitnodigen om naar de Bibliotheek te komen om het BoekStartkoffertje op te halen. Op deze manier kan het percentage ouders dat het koffertje komt ophalen verhoogd worden. Daarnaast kunnen ouders in de bibliotheek eventueel kennis maken met het Taalhuis en de mogelijkheden daarvan voor henzelf.

Per week is de BoekStartcoach op wisselende dagen aanwezig op het consultatiebureau. Meertalige ouders krijgen van de BoekStartcoach adviezen hoe meertaligheid in te zetten is bij het lezen. Ook adviseert de BoekStartcoach ouders over het gebruik van digitale media.

Beoogde resultaten:

 1. Meer NT-1 mensen gevonden en ondersteund:
  • Na drie jaar verhoging van het aantal boekstartkoffertjes dat afgehaald wordt van 37 naar 50 % van het aantal uitgereikte bonnen.
  • Van de (genummerde) bonnen die in het consultatiebureau worden uitgereikt wordt na drie jaar 50% bij de Bibliotheek ingeleverd.
  • Het BoekStart-’vragenuurtje' ontvangt daarnaast gemiddeld vijf bezoekers per spreekuur.
  • 10% van deze bezoekers wordt geïnformeerd over het aanbod van het Taalhuis Veluwezoom voor henzelf.
 2. Er is lokale taalsamenwerking ontstaan: de bestaande taalsamenwerking tussen gemeenten, consultatiebureaus en Bibliotheek m.b.t. Boekstart wordt versterkt.
 3. De sociale participatie van de deelnemers is vergroot.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Lianne Busser van de Bibliotheek VeluweZoom.

Projecten Laaggeletterdheid

Boekstartcoach (Bibliotheek VeluweZoom)

Via het Taalhuis Veluwezoom wordt met behulp van een Boekstartcoach ingezet op het bereiken van...


3x3 IMPact (Bibliotheek Arnhem)

De komende jaren wordt er landelijk meer aandacht besteed aan het herkennen van, het bespreken met en...


Ik begrijp je (Bibliotheek Wijchen)

In het project ‘Ik begrijp je’ worden pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisatie De...