High-tech leesondersteuning (de Veluwse bibliotheken)

High-tech leesondersteuning (de Veluwse bibliotheken)

Volwassenen die een ondersteuningswens hebben op het gebied van (voor)lezen van teksten op papier of digitaal worden ondersteund door high-tech expertise partners, zoals scholen of het UWV.

De participerende bibliotheken verzorgen een traject voor de volwassen NT-1 doelgroep waarbij er voor high-tech expertise externe partners kunnen worden ingehuurd. Lokale partners als welzijnsinstellingen (bijv. Sigma en/of UVV)) en lokale scholen. In deze pilot van twaalf maanden selecteren en rekruteren de bibliotheken circa 40 tot 50 personen. Zij geven via een startgesprek aan waar zij behoefte aan hebben. Vervolgens gaan de partners in een veilige ambiance aan de slag met hightech ICT-hulpmiddelen voor bevordering van geletterdheid. Het project betreft een pilot voor twaalf maanden.

Doelen:

  • Onderzoek in een representatief geografisch verspreidingsgebied naar het gebruik van een (digitale) zelfhulptools bij laaggeletterdheid met eigentijdse hightech ICT middelen op diverse devices (PC, Ipad, tablet, smartphone) en platforms. Via een niet-stigmatiserende en laagdrempelige out-of-the-box methodiek die vooral focust op de zelfredzaamheid van de NT1-doelgroep.
  • Beperken van de gevolgen van laaggeletterdheid: onvoldoende lezen en schrijven vergroot de tweedeling; het is van invloed op het werk, de opvoeding en zelfs de gezondheid van mensen. Ook is de economische schade groot.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Roel Zuidhof van de Bibliotheek Nijkerk.

Projecten Laaggeletterdheid

Samen leren om meer te bereiken (Bibliotheek Brummen/Voorst)

We willen in onze gemeenten jaarlijks substantieel meer laaggeletterden met Nederlands als...


Camouflagecursussen in het digitaalhuis (Wageningen)

Het bereiken van NT1’ers is een belangrijk, maar moeilijk te behalen doel het digitaalhuis. Wij...


Laaggeletterdheid in de zorg (Kunstwerk!)

Het project ‘Laaggeletterdheid in de zorg’ richt zich op het netwerk vergroten en de...