Bereik werkende NT1-ers en familie (OBGZ)

57% van de laaggeletterden heeft een baan. Het is echter moeilijk om werkende NT1-ers te bereiken. De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, ROC Nijmegen en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen gezamenlijk scholingsarrangementen voor werkende NT-ers en hun omgeving.

Weinig werkgevers lijken bereid in hen te investeren, terwijl het rendement van scholing evident is. Zowel op professioneel gebied (veiligheid, werkrendement, ziekteverzuim) als op persoonlijk gebied (welbevinden, financiën). Deze doelgroep vraagt een aparte manier van benaderen, zowel aan de werkgeverszijde als aan de werknemerszijde.

Door een gezamenlijke formule te ontwikkelen, kan gerichter gewerkt worden om deze groep laaggeletterden te bereiken. De matching van werkgever, werknemer en het aanbod vindt dan plaats vanuit één uniforme benaderingswijze. We richten ons uitsluitend op bedrijven in het regiogebied van de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Doel
Doel van dit project is het vinden en ondersteunen van laaggeletterden. We willen werkende NT1-ers en hun familie bereiken en een passend aanbod bieden, dat gebaseerd is op de daadwerkelijke vraag van de werknemer. Als ketenpartners werken we samen in werving en uitvoering: formeel en informeel. We creëren bewustzijn wat er nog niet is bij deze doelgroep en ook bij de werkgever, zodat NT1-ers in hun werk verder komen en het werk behouden wat ze hebben. We creëren gezamenlijk een duurzame oplossing naar de toekomst toe; een leven lang leren moet gewoon worden!

Werkwijze
We maken gebruik van bestaande projecten en concepten. Zowel ROC Nijmegen als de Bibliotheek Gelderland Zuid hebben veel kennis en middelen in huis om NT1-ers te bedienen. We begeleiden onze doelgroep naar de bestaande infrastructuur van alle samenwerkingspartners, hierdoor ontstaan nieuwe combinaties in zowel formeel als informeel aanbod. Dit project duurt twee jaar.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Ed Clevers en/of Emma Johnson van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid.

Projecten Laaggeletterdheid

Samen leren om meer te bereiken (Bibliotheek Brummen/Voorst)

We willen in onze gemeenten jaarlijks substantieel meer laaggeletterden met Nederlands als...


3x3 IMPact (Bibliotheek Arnhem)

De komende jaren wordt er landelijk meer aandacht besteed aan het herkennen van, het bespreken met en...


Camouflagecursussen in het digitaalhuis (Wageningen)

Het bereiken van NT1’ers is een belangrijk, maar moeilijk te behalen doel het digitaalhuis. Wij...