Beeld/Spraak (CODA Apeldoorn)

Door middel van uitstapjes werkt de NT2-doelgroep op een vernieuwende manier aan het eigen maken van de Nederlandse taal als basisvaardigheid. De Bibliotheek vormt de uitvalsbasis en ‘uitstappen’ worden gemaakt naar wijken waar kunst, cultuur en erfgoed te vinden zijn. De NT1-doelgroep wordt tijdens bezoeken aan de wijk uitgenodigd om mee doen.

Een bijkomend doel is om na deelname aan het programma, samen met de taaldocenten te kijken naar doorstroming in lessen of werk. De deelnemers die langer meedoen krijgen zelf ook de mogelijkheid om de opgedane kennis actief over te brengen op anderen.

Resultaten

  1. Een vaste ‘TaalHub’ omtrent taal en cultuur in CODA Bibliotheek.
  2. Een intensiever verdiepingsprogramma omtrent beheersing van de Nederlandse taal vanuit de Bibliotheek en de wijken (met cultuur als drager).
  3. Aanbod in taalontwikkeling dat ook ingezet kan worden op andere plaatsen in Gelderland.
  4. Ervaringsdossier over de ontwikkelingen binnen en de opzet van het project.
  5. Beeld/Spraak faciliteert de overgang tussen deelnemer en ‘peer‐educator’. Hierdoor worden deelnemers in hun kracht gezet door het geleerde over te brengen op nieuwe ‘peers’ binnen het traject.

Meer infrormatie of vragen? Neem contact op met Carin Reinders van CODA Apeldoorn.