De Gelderse Bibliotheken zijn partner in het Gelders Bibliotheeknetwerk. Ook zijn zij verenigd in de Vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB). De SGB werkt in de periode 2018 – 2021 via de uitvoering van lokale projecten bij Bibliotheken mee aan:

  • Het provinciaal plan ‘Bibliotheken en Laaggeletterdheid‘ met als doel ‘het vinden en ondersteunen van laaggeletterde Gelderlanders met Nederlands als moedertaal’.   
  • Innovatie via het meerjarenplan ‘Innovatie: aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden’, met als doel:
    - het verbeteren van (het inzicht in) de ‘21e eeuwse vaardigheden’ van de Gelderse burgers zodat zij beter in staat zijn om mee te doen in de samenleving;
    - verbreding van het producten- en dienstenaanbod als onderdeel van de transitie van de klassieke bibliotheek naar de maatschappelijke educatieve bibliotheken.

Projecten


KUNSTmest (Bibliotheek Arnhem)

Onze benadering is dat je laaggeletterden positief kunt bereiken vanuit hun interesses, hun hobby’s en motivaties. Van even groot belang is om ook anders naar het ‘leren’ van taal, rekenen en digitale vaardigheden te kijken.

Laaggeletterdheid in bedrijf en zorg (Kunstwerk!)

De opzet van dit project is om de wereld van ondernemers, de wereld van de werknemers en het (Liemers) Taalhuis met/aan elkaar te verbinden.

Laaggeletterdheid Lunteren

Dit project richt zich op het bereiken van de laaggeletterde autochtonen van 18 tot 65 jaar in Lunteren en directe omgeving.

Laaggeletterdheid Nunspeet (N-W Veluwe)

Dit project richt zich op het bereiken van de laaggeletterden in de gemeente Nunspeet. De focus in dit project ligt op de dorpen Elspeet en Hulshorst.

Ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden (Bibliotheek Barneveld)

Zowel onder medewerkers als leerkrachten binnen het onderwijs moet er meer kennis komen rondom digitale geletterdheid en hoe hier op een adequate manier invulling aan te geven binnen het onderwijs zodat het toegevoegde waarde heeft voor de leerlingen in Barneveld.

Plastic Recycle Hub (CODA)

Bibliotheek CODA wil bezoekers informeren en betrekken bij het onderwerp duurzaamheid en bijdragen aan de bewustwording rondom afval en recycling. 

Roboc@ar op school (Veluwse Bibliotheken)

De bibliotheken Nijkerk, Brummen/Voorst en Noord-Veluwe willen verdieping en verbreding van de Roboc@r met een programma en materialen voor scholen, om ze te helpen met de educatie op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden en meer in het bijzonder de digitale geletterdheid. 

Samen leren om meer te bereiken (Bibliotheek Brummen/Voorst)

We willen in onze gemeenten jaarlijks substantieel meer laaggeletterden met Nederlands als moedertaal bereiken en hen vervolgens een passend aanbod kunnen doen.  

Taalpret (Bibliotheek Nijkerk)

Bij Taalpret draait het om het aanleren van voorleesroutines in een gezin en op de kinderopvang.