De Gelderse Bibliotheken zijn partner in het Gelders Bibliotheeknetwerk. Ook zijn zij verenigd in de Vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB). De SGB werkt in de periode 2018 – 2021 via de uitvoering van lokale projecten bij Bibliotheken mee aan:

  • Het provinciaal plan ‘Bibliotheken en Laaggeletterdheid‘ met als doel ‘het vinden en ondersteunen van laaggeletterde Gelderlanders met Nederlands als moedertaal’.   
  • Innovatie via het meerjarenplan ‘Innovatie: aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden’, met als doel:
    - het verbeteren van (het inzicht in) de ‘21e eeuwse vaardigheden’ van de Gelderse burgers zodat zij beter in staat zijn om mee te doen in de samenleving;
    - verbreding van het producten- en dienstenaanbod als onderdeel van de transitie van de klassieke bibliotheek naar de maatschappelijke educatieve bibliotheken.

Projecten


Digitale werkplaats (Bibliotheek Scherpenzeel)

Verdieping van 21e-eeuwse vaardigheden voor alle kinderen. In dit project ligt niet alleen de nadruk op digitale technieken, maar ook op creativiteit.

High-tech leesondersteuning (de Veluwse bibliotheken)

Volwassenen die een ondersteuningswens hebben op het gebied van (voor)lezen van teksten op papier of digitaal worden ondersteund door high-tech expertise partners, zoals scholen of het UWV.

Hoger bereik door mobiel (Digi-)Taalhuis (Rivierenland)

Door het inzetten van het mobiele (Digi-)Taalhuis in de gemeente West Maas en Waal, willen we in 2019 en 2020 (laaggeletterde) inwoners, vindplaatsen en potentiële taalvrijwilligers in alle kernen van de gemeente bereiken.

Ik begrijp je (Bibliotheek Wijchen)

In het project ‘Ik begrijp je’ worden pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisatie De Eerste Stap opgeleid om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken bij ouders die gebruikmaken van hun opvang.   

KUNSTmest (Bibliotheek Arnhem)

Onze benadering is dat je laaggeletterden positief kunt bereiken vanuit hun interesses, hun hobby’s en motivaties. Van even groot belang is om ook anders naar het ‘leren’ van taal, rekenen en digitale vaardigheden te kijken.

Laaggeletterdheid in bedrijf en zorg (Kunstwerk!)

De opzet van dit project is om de wereld van ondernemers, de wereld van de werknemers en het (Liemers) Taalhuis met/aan elkaar te verbinden.

Laaggeletterdheid Lunteren

Dit project richt zich op het bereiken van de laaggeletterde autochtonen van 18 tot 65 jaar in Lunteren en directe omgeving.

Laaggeletterdheid Nunspeet (N-W Veluwe)

Dit project richt zich op het bereiken van de laaggeletterden in de gemeente Nunspeet. De focus in dit project ligt op de dorpen Elspeet en Hulshorst.

Plastic Recycle Hub (CODA)

Bibliotheek CODA wil bezoekers informeren en betrekken bij het onderwerp duurzaamheid en bijdragen aan de bewustwording rondom afval en recycling.