Colofon

Over deze website en de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken
Op deze website worden de programmalijnen uit het Jaarplan 2017 van de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken en de belangrijkste bibliotheekthema's in Gelderland beschreven.

Vragen over website en aanleveren nieuws?
Voor vragen over deze website, persberichten en nieuwstips:
info@geldersebibliotheken.nl

Wilt u een bibliotheeklidmaatschap opzeggen? Neem dan contact op met uw Bibliotheek.

Techniek
Webdesk Rijnbrink

Redactie
Gerda Geven en Joëlle van den Heuvel, Rijnbrink

De website van het Gelders Bibliotheek netwerk is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Gelderland.