Over deze website en de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken
Op deze website worden de programmalijnen uit het Jaarplan 2017 van de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken en de belangrijkste bibliotheekthema's in Gelderland beschreven.

Vragen over de website en het aanleveren van nieuws?
Voor vragen over deze website, persberichten en nieuwstips:
Stuur een e-mail

Wilt u een bibliotheeklidmaatschap opzeggen? Neem dan contact op met uw Bibliotheek.

Techniek
Stuur een e-mail

Redactie
Stuur een e-mail

De website van het Gelders Bibliotheek netwerk is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Gelderland.