persoonlijke ontwikkelingIeder mens ontwikkelt zich een leven lang. Dat gebeurt thuis, op school, binnen een werkkring ... op formele en minder formele manieren.

De Bibliotheek is een dynamisch knooppunt voor dit formele en informele leren. Zij biedt geïnteresseerden de mogelijkheden om zich onder te dompelen in nieuwe ervaringen en wetenwaardigheden.

Onder de noemer 'Een leven lang leren, hebben de Gelderse Bibliotheken alles in huis om kennis te halen, te delen en te ontwikkelen. Naast boeken lenen, kan men er bijvoorbeeld cursussen volgen, lezingen bijwonen, deelnemen aan debatten en computers gebruiken.

Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, zodat de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling blijven voldoen aan de vraag van leden en bezoekers. De Gelderse Bibliotheken zoeken duurzame relaties en samenwerkingsverbanden op met andere kennisinstellingen om hun leden optimaal te ondersteunen.

Ga naar de projecten

Projecten


Kansenscan

Ook in de lijn Persoonlijke Ontwikkeling is gebleken dat er bij Bibliotheken behoefte is aan een Kansenscan, om focus te kunnen leggen in het lokale speelveld van kansen, behoeften en mogelijkheden.

Leeskringen

Met anderen praten over boeken in een leesclub zorgt voor verbreding van je leefwereld en is een middel om je te verdiepen in maatschappelijke onderwerpen. Leesclubs bevorderen het lezen van boeken die je als lezer nog niet kent.

Leren programmeren

Bij de verschuiving van uitleenbibliotheek naar Maatschappelijk Educatieve Bibliotheek speelt het programmeren van activiteiten in de lokale vestigingen een steeds grotere rol. Dat vraagt om andere manieren van denken voor de bibliotheekorganisatie en voor de verantwoordelijke medewerkers.

Longread Leren (voor Persoonlijke Ontwikkeling)

Ten behoeve van het netwerkprogramma Persoonlijke Ontwikkeling/Verdieping is een digitaal artikel met een hoofdlijn en achtergrondinformatie, ofwel longread gemaakt.

Studiekringen

Een studiekring is een combinatie van ontmoeten, ervaringen delen en nieuws ontdekken. Het voordeel voor deelnemers is dat zij zich door het delen van informatie meer betrokken voelen bij elkaar en de maatschappij.

Workshop SETUP

Om bibliotheken zo goed mogelijk toe te rusten voor het maken van actuele, goede en passende programmering, is een heldere duiding van nieuwe technologie in de samenleving nodig.