Provinciaal programma

jeugd onderwijsVoor jeugd en onderwijs ondernemen de Gelderse Bibliotheken activiteiten om:

  • het lezen te stimuleren, leesplezier te bevorderen en de ontwikkeling van 21st century skills te stimuleren;
  • te werken aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren;
  • taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen en
  • een Bibliotheek te creëren waar kinderen en jongeren graag verblijven om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen

Er wordt speciaal aandacht besteed aan het versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lees-/leerlijn 0-18. Extra aandacht gaat uit naar de doelgroep 0-4 en VO (VMBO).

Ga naar de projecten

Projecten


participatie zelfredzaamheid

Iedereen kan bij de Bibliotheek terecht voor de ontwikkeling van zijn of haar basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dat stelt hen in staat deel te nemen aan de samenleving en zichzelf beter te redden. Zo vergroten zij hun kansen in de samenleving.

De Gelderse Bibliotheken richten zich vooral op volwassenen van 18 tot 100 jaar, die over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te doen in de maatschappij en/of een leesbeperking hebben.

Meer informatie vind je op de (landelijke) website van de Bibliotheek en Basisvaardigheden.
Hier kun je je ook inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Bibliotheek en Basisvaardigheden

Ga naar de projecten

Projecten


persoonlijke ontwikkelingIeder mens ontwikkelt zich een leven lang. Dat gebeurt thuis, op school, binnen een werkkring ... op formele en minder formele manieren.

De Bibliotheek is een dynamisch knooppunt voor dit formele en informele leren. Zij biedt geïnteresseerden de mogelijkheden om zich onder te dompelen in nieuwe ervaringen en wetenwaardigheden.

Onder de noemer 'Een leven lang leren, hebben de Gelderse Bibliotheken alles in huis om kennis te halen, te delen en te ontwikkelen. Naast boeken lenen, kan men er bijvoorbeeld cursussen volgen, lezingen bijwonen, deelnemen aan debatten en computers gebruiken.

Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, zodat de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling blijven voldoen aan de vraag van leden en bezoekers. De Gelderse Bibliotheken zoeken duurzame relaties en samenwerkingsverbanden op met andere kennisinstellingen om hun leden optimaal te ondersteunen.

Ga naar de projecten

Projecten


veranderen en verbredenVolgens de VOB heeft het bibliotheeknetwerk in deze programmalijn de uitdaging om de klassieke uitleenfunctie effectiever en efficiënter in te richten. De middelen (tijd, geld) die hierbij vrijkomen worden ingezet voor het vervullen van (latente) klantbehoeften en het versterken van de positionering van de maatschappelijk-educatieve Bibliotheek.

Om deze doelen te behalen ligt in deze programmalijn de focus op digitalisering en innovatie van werkprocessen,  systemen, logistiek, marketing en collectioneren. Centraal bij deze ontwikkeling staat bij elke stap de vraag: wat is het voordeel voor de eindklant?

Op deze pagina tref je een aantal praktische voorbeelden aan. Deze zijn gericht op gebruik door de bibliotheken en organisaties met bibliotheek als onderdeel. Meer weten? Kennis delen of ideeën of projecten aandragen? Mail naar info@geldersebibliotheken.nl.

Ga naar de projecten