De Gelderse bibliotheken, De Vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB), Rozet en Rijnbrink werken samen in het zogenaamde Gelders Model. Via dit model maken de partners afspraken over de gezamenlijke opgaven en te verrichten activiteiten. Deze zijn vastgelegd in een, op het landelijk convenant en de landelijke bibliotheekagenda aansluitende, Gelderse netwerkagenda. Bekijk hier de agenda, het programma. De uitvoering van deze agenda, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, die middelen beschikbaar stelt. De middelen worden door de partners op elkaar afgestemd. Het betreft:

  • Steuntaaksubisidie Rijnbrink: voor innovatie, collecties, transport en netwerkondersteuning;
  • Lokale innovatiesubsidie SGB: voor laaggeletterdheid en digtale inclusie, digitaal burgerschap;
  • Collectiesubsidie Rozet; voor de pluscollectie en de Gelderland collectie.

‘Samen werken we aan maatschappelijke meerwaarde in Gelderland’.

Vragen? Daarvoor kun je terecht bij de directeur van je Bibliotheek of bij de netwerkmanager  Michael Smit (michael.smit@rijnbrink.nl).