De Gelderse Bibliotheken zijn partner in het Gelders Bibliotheeknetwerk. Ook zijn zij verenigd in de Vereniging Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB). De SGB werkt in de periode 2018 – 2021 via de uitvoering van lokale projecten bij Bibliotheken mee aan:

  • Het provinciaal plan ‘Bibliotheken en Laaggeletterdheid‘ met als doel ‘het vinden en ondersteunen van laaggeletterde Gelderlanders met Nederlands als moedertaal’.   
  • Innovatie via het meerjarenplan ‘Innovatie: aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden’, met als doel:
    - het verbeteren van (het inzicht in) de ‘21e eeuwse vaardigheden’ van de Gelderse burgers zodat zij beter in staat zijn om mee te doen in de samenleving;
    - verbreding van het producten- en dienstenaanbod als onderdeel van de transitie van de klassieke bibliotheek naar de maatschappelijke educatieve bibliotheken.

Projecten


21e-eeuwse vaardigheden Barneveld

Bibliotheek Barneveld wil de digitale geletterdheid bij zowel medewerkers van de Bibliotheek als leerkrachten in het basisonderwijs vergroten.

3x3 IMPact (Bibliotheek Arnhem)

De komende jaren wordt er landelijk meer aandacht besteed aan het herkennen van, het bespreken met en doorverwijzen van laaggeletterden naar cursorisch aanbod en incompany trajecten.

Aanpak laaggeletterdheid (Bibliotheek Barneveld)

Maar liefst 11 tot 13% van de inwoners van gemeente Barneveld is laaggeletterd. Zij weten zich doorgaans goed te verbergen. Juist de omgeving en mensen die vanuit hun professie contact hebben met de doelgroep autochtone laaggeletterden kunnen hen toeleiden naar hulp.

Bereik werkende NT1-ers en familie (OBGZ)

57% van de laaggeletterden heeft een baan. Het is echter moeilijk om werkende NT1-ers te bereiken. De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, ROC Nijmegen en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen gezamenlijk scholingsarrangementen voor werkende NT-ers en hun omgeving.

Boekstartcoach (Bibliotheek VeluweZoom)

Via het Taalhuis Veluwezoom wordt met behulp van een Boekstartcoach ingezet op het bereiken van laaggeletterde NT-1 volwassenen.

Buurten in de Achterhoek (Achterhoekse Bibliotheken)

Ouderen leven steeds langer zelfstandig. De Achterhoekse Bibliotheken trachten hun basisvaardigheden te verbeteren door de jongere generatie in te zetten. Op deze manier kunnen zij langer zelfstandig functioneren.

Digitale werkplaats (Bibliotheek Scherpenzeel)

Verdieping van 21e-eeuwse vaardigheden voor alle kinderen. In dit project ligt niet alleen de nadruk op digitale technieken, maar ook op creativiteit.

High-tech leesondersteuning (de Veluwse bibliotheken)

Volwassenen die een ondersteuningswens hebben op het gebied van (voor)lezen van teksten op papier of digitaal worden ondersteund door high-tech expertise partners, zoals scholen of het UWV.

KUNSTmest (Bibliotheek Arnhem)

Onze benadering is dat je laaggeletterden positief kunt bereiken vanuit hun interesses, hun hobby’s en motivaties. Van even groot belang is om ook anders naar het ‘leren’ van taal, rekenen en digitale vaardigheden te kijken.

Laaggeletterdheid Lunteren

Dit project richt zich op het bereiken van de laaggeletterde autochtonen van 18 tot 65 jaar in Lunteren en directe omgeving.

Plastic Recycle Hub (CODA)

Bibliotheek CODA wil bezoekers informeren en betrekken bij het onderwerp duurzaamheid en bijdragen aan de bewustwording rondom afval en recycling. 

Taalpret (Bibliotheek Nijkerk)

Bij Taalpret draait het om het aanleren van voorleesroutines in een gezin en op de kinderopvang. 

Techlab (Cultura Ede)

 

Cultura realiseert in samenwerking met het basisonderwijs een Techlab om 21e -eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en creatief aan de slag te gaan met digitale technieken. Het lab is voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Werken met de 'Big Six' (Bibliotheek VeluweZoom)

In de praktijk ervaren onze mediacoaches dat de overgang naar onderzoekend leren voor zowel leerlingen als leerkrachten niet zo gemakkelijk is. Kinderen zijn het niet (meer) gewend om een onderzoeksvraag te formuleren, terwijl een goed onderzoek hiermee valt of staat.