Het Gelders Bibliotheeknetwerk besteedt zorg aan het verstrekken van juiste en actuele informatie op deze website. Het is desondanks mogelijk dat de verstrekte informatie niet volledig en/of actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Gelders Bibliotheeknetwerk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie. Evenmin is het Netwerk verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden waar door ons naar wordt verwezen.