START-pakket Werken met vrijwilligers

START-pakket Werken met vrijwilligers

Rijnbrink werkt samen met een aantal Gelderse en Overijsselse bibliotheken aan een START-pakket ‘Werken met vrijwilligers’. Met hulp van dit START-pakket kan de inzet van vrijwilligers nog meer vanuit een professionele houding worden opgepakt en begeleid.

Het START-pakket biedt handvatten voor het vormgeven van een volledig vrijwilligersbeleid, dat breed inzetbaar en toepasbaar is bij bibliotheken in Overijssel en Gelderland. Dit is een informatiepakket met een aantal sjablonen waarmee je als Bibliotheek zelf aan de slag kan. Het pakket sluit aan op de lijn van het NOV (Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld), de kennis uit het Basisboek Vrijwilligersmanagement, de 6 B’s zoals benoemd door Arcon (bezinnen, binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen) en natuurlijk ook bij al opgedane praktijkervaring.

Hoe borg je de inzet van vrijwilligers?
Voor het implementeren van de inzet van vrijwilligers doorloop je vier fasen: 1) richten, 2) inrichten, 3) verrichten en 4) herinrichten. Het richten (1) gaat over het ontwikkelen van een visie op werken met vrijwilligers. Het inrichten (2) gaat over het praktisch regelen van alles wat hierbij komt kijken. Het ‘verrichten’ (3) gaat over hoe medewerkers en vrijwilligers de praktijk ervaren. Het herinrichten (4) gaat over het verbeteren van processen naar aanleiding van de evaluatie van de ervaringen in de dagelijkse werkelijkheid.

Wil je meer weten of meedenken?
We verwachten in het najaar zover te zijn dat we de handvatten voor de eerste twee fasen, het richten en het inrichten, klaar hebben. Uiteraard is dit dan voor alle bibliotheken binnen Gelderland beschikbaar. Wil je hier graag al eerder mee aan de slag of met ons meekijken en/of -denken? Stuur dan een email naar  vrijwilligers@rijnbrink.nl.

Waarom aan de slag met vrijwilligersbeleid?
Duurzame en gerichte inzet van vrijwilligers is belangrijk. Professionalisering van de inzet van vrijwilligers draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van de vrijwilligers zelf, maar helpt ook bij de transitie-opgave van bibliotheken. Het levert nieuwe kansen op voor zowel vrijwilliger als Bibliotheek, om bijvoorbeeld de programmering verder te ontwikkelen en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Daarnaast geeft het mogelijkheden om een bredere vertegenwoordiging van verschillende groepen in de Bibliotheek actief te laten zijn. Als het vrijwilligersbeleid goed en professioneel geregeld is, helpt dit bovendien ook om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Kortom: aandacht voor de inzet van vrijwilligers biedt mooie kansen om de bibliotheek verder te verrijken!

Rijnbrink ondersteunt bibliotheken bij het opzetten en verbeteren van hun vrijwilligersbeleid. Neem voor meer informatie contact op met Marjolein Laninga (06-58719557) of mail naar vrijwilligers@rijnbrink.nl.