Sinterklaas opent eerste Bibliotheek op school in Millingen aan de Rijn!

Op maandag 5 december opende Sinterklaas om 8.45 uur hoogstpersoonlijk de eerste ‘Bibliotheek op school’ in Millingen aan de Rijn op de St Martinusschool. De St Martinusschool werkt hiervoor samen met de Bibliotheek Gelderland Zuid voor een uitgebreide collectie en extra expertise in leesbeleid.

“Met de BOS willen wij heel laagdrempelig leesplezier weer en meer stimuleren, want leesplezier zorgt voor gemotiveerde lezers!”, aldus Vincent Scholte, directeur van St Martinusschool.

De ‘Bibliotheek op school’ is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken. Met een wisselende aangepaste boekencollectie, diverse leesbevorderingsactiviteiten en aandacht voor mediawijsheid, werkt de Bibliotheek samen met de school aan het vergroten van leesplezier en mediawijsheid bij leerlingen. De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft deze samenwerking inmiddels met meer dan dertig scholen in hun werkgebied.

Het team van de St Martinusschool vindt het erg belangrijk leesplezier en leesmotivatie bij kinderen te vergroten. Het is een bewezen gegeven dat kinderen die veel lezen beter leren, een veel grotere woordenschat krijgen, zich beter kunnen inleven in de medemens en de omgeving en informatie beter kunnen beoordelen en op waarde kunnen schatten. In een tijd waarin computers sneller voorhanden lijken te zijn dan boeken is het voor veel kinderen helaas geen vanzelfsprekendheid meer om in een boek te kruipen. “Met de BOS willen wij heel laagdrempelig leesplezier weer en meer stimuleren, want leesplezier zorgt voor gemotiveerde lezers!”, aldus Vincent Scholte, directeur. Op de St Martinusschool lezen alle kinderen gemiddeld 20 tot 30 minuten per dag tijdens een zogenaamd leesplein. Het is gebleken dat kinderen die gemiddeld 15 minuten per dag zelfstandig lezen ongeveer 1 miljoen woorden per jaar lezen en daarmee hun woordenschat uitbreiden met ca 1000 woorden.

Opening Bibliotheek op school Fotograaf Bert Roodbeenweb

Meer leesplezier, meer leeskilometers, meer woordenschat! In de BOS leren de kinderen hoe en waar ze boeken kunnen vinden die dicht aansluiten bij hun interesses of kunnen kinderen geprikkeld worden boeken te kiezen die normaal gezien aan hun aandacht ontsnapt zouden zijn. Hierin speelt de leerkracht ook een grote rol. Daarnaast vindt de St Martinusschool het belangrijk, in combinatie met Jeelo-projecten, de 21e eeuwse vaardigheden als digitale geletterdheid, creatief- en oplossend denken en reflecteren te bevorderen. 

Foto: Bert Roodbeen

  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg