Online bijeenkomst IDO voor gemeenten door Bibliotheek Achterhoekse Poort

Online bijeenkomst IDO voor gemeenten door Bibliotheek Achterhoekse Poort

Begin 2021 start Bibliotheek Achterhoekse Poort met Informatiepunten Digitale Overheid. Waar coronamaatregelen in veel projecten voor vertraging kunnen zorgen, denkt Mieke de Vette (teamleider en projectleider) in oplossingen. ‘De samenwerking met je stakeholders kun je online ook versterken’. Samen met directeur Hetty Wolf en programmamanager Annet Wamelink organiseert ze een online bijeenkomst voor gemeenten over het IDO.

In februari 2021 staat de opening gepland van Informatiepunten Digitale Overheid in de vestigingen van Bibliotheek Achterhoekse Poort. Tegelijk met de start van de landelijke promotiecampagne van het IDO. ‘Normaal gesproken zouden we in aanloop naar de opening om de ‘fysieke’ tafel gaan met de gemeente en samenwerkingspartners. Dat lukt nu niet. Maar ook dit kan heel goed online’, aldus Mieke de Vette.

Vraag vanuit de samenleving

Mieke: ‘Tijdens de online bijeenkomst praatten we beleidsmedewerkers uit de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten bij over het IDO. Welke ideeën, wensen en vragen leven er bij de gemeente? En hoe kunnen we onze samenwerking versterken en daarmee de burger zo goed mogelijk helpen? Als basis hadden de ambtenaren al deelgenomen aan een webinar vanuit de VNG. Dat was prettig. Het onderwerp is natuurlijk niet nieuw, maar toch waren de deelnemers verrast toen we aangaven hoeveel mensen niet (digi)taalvaardig zijn en daardoor niet bij de goede informatie komen. De gemeente bevestigt dat er vanuit de samenleving vraag is naar een Informatiepunt. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren.’

Samen verbeterpunten aandragen

‘We keken samen naar goede oplossingen en verbeterpunten om mensen te helpen bij de diensten van de overheid. Hoe we op een slimme manier naar elkaar kunnen doorverwijzen bijvoorbeeld. Stel dat een medewerker bij de gemeente signaleert dat iemand niet taalvaardig is, dan is het goed om te weten welk aanbod de Bibliotheek biedt. De gemeente opperde dat ze in haar communicatiemiddelen een verwijzing naar het cursusaanbod van de Bibliotheek kan opnemen. En ook het idee dat samenwerkingspartners hun spreekuur in de Bibliotheek kunnen houden en wij bij de partners, werd naar voren gebracht’, aldus Mieke. ‘Naast de huidige lijst met samenwerkingspartners keken we binnen onze netwerken welke organisaties mogelijk nog meer aan kunnen sluiten. Daar zie ik nu al resultaat van. Heel mooi om te zien dat er gelijk zo’n wisselwerking is en dat de gemeenten actief meedenken!’

Gezamenlijk doel

Een belangrijke vervolgstap is het overleg met samenwerkingspartners. Dat staat in januari ook online gepland. De medewerkers klantcontact van de gemeente sluiten daarbij aan. ‘Deze bijeenkomst gaf ons het inzicht dat het belangrijk is om regelmatig contact te houden met elkaar. Door van elkaar te weten waar we mee bezig zijn en elkaars expertises te gebruiken kunnen we goed doorverwijzen. Want we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde; de burger zelfstandiger maken en helpen’.

  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg