Fris je kennis op met de training ‘Wegwijs in de collectie NT1 en NT2’

Fris je kennis op met de training ‘Wegwijs in de collectie NT1 en NT2’

In het (Digi-)Taalhuis kunnen mensen terecht om in hun eigen niveau en tempo de Nederlandse taal te leren. Om ze zo goed mogelijk te helpen is het van belang dat er een collectie is die goed aansluit op de leerbehoefte én dat de medewerkers de materialen kennen. Om daarbij te helpen is er de training ‘Wegwijs in de collectie voor NT1 en NT2’, die Rijnbrink samen met Cubiss en Probiblio ontwikkelde in SPN-verband. Gianne Havinga, coördinator Taalhuis en digitale vaardigheden bij Bibliotheek Rivierenland, volgde deze training samen met haar collega’s en vertelt erover.

In haar werk houdt Gianne zich onder andere bezig met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld een voorleesgroep voor volwassenen. Daarnaast probeert ze ook nieuwe manieren te vinden om taalleerders te bereiken, in nauw overleg met andere partners. ‘Voor het Taalpunt hebben we een speciale Taalpunt-collectie. Ik houd me in mijn werk ook bezig met de aanschaf daarvan. Samen met de taaldocent zorg ik voor een goede besteding van ons jaarlijkse budget. Daarbij is het belangrijk dat we een mooi aanbod hebben waarin de verschillende niveaus vertegenwoordigd zijn. En dat het zowel in groepsverband, bijvoorbeeld bij de voorleesgroepen, als in de lessen van de taalhuiscoördinator of taalvrijwilliger met hun deelnemer gebruikt kan worden’.

Nieuwe ideeën en kennis opfrissen

‘We merkten dat er onder de taalhuismedewerkers behoefte was aan ideeën voor nieuwe materialen. Daarnaast wilden we graag de kennis van de taalhuismedewerkers opfrissen. Want collectioneren voor NT1 en NT2 is toch wat anders dan collectioneren voor de reguliere collectie.’ Na het uitspreken van deze behoefte richting Rijnbrink bleek dat er al een update van de bestaande training van Cubiss ‘Wegwijs in de collectie voor NT1 en NT2’ in ontwikkeling was, onder de vlag van SPN. Vandaar dat deze training bij wijze van pilot gegeven werd bij Bibliotheek Rivierenland. Alle mensen die verantwoordelijk zijn voor aanschaf van collectie van alle vestigingen én alle taalhuismedewerkers namen deel aan de training.

Inhoud van de training

‘Tijdens de training krijg je veel achtergrondinformatie over de doelgroepen die je Taalhuis bezoeken. Onder andere over de taalniveaus NT1 en NT2. Er is veel aandacht voor de fysieke collectie, het lees- en lesmateriaal. Daarbij moet je denken aan informatie over de uitgeverijen die er zijn, maar ook aan de Startkrant. Daarnaast komen onderwerpen als inburgering en de presentatie van de collectie aan bod. Tot slot hebben we het gehad over activiteiten die je kunt organiseren en bronnen die je kunt raadplegen. Dus eigenlijk over de manier waarop je de collectie inzet’, vertelt Gianne.

Gelijk in te zetten in de praktijk

‘De training zat goed in elkaar. Het is fijn om een en ander op te frissen en om op nieuwe dingen gewezen te worden, zoals de activiteiten die je rondom je Taalpuntcollectie kunt organiseren. We organiseren ieder jaar activiteiten van het Digi-Taalhuis rondom de Week van Lezen en Schrijven, maar het was nog niet in ons opgekomen om dat ook te doen tijdens bijvoorbeeld de Boekenweek, Nederland Leest of de Voorleesdagen. Tijdens de training kregen we de opdracht om met een klein groepje iets voor te bereiden voor de Boekenweek. Ons idee was om een workshop ‘gedichten’ te organiseren en dit thema heel breed te zien. Dat was zo inspirerend dat we dat voor West Maas en Waal ook daadwerkelijk gaan doen. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Door het volgen van de training zijn we aan het denken gezet over de plaats, indeling en presentatie van de Taalpuntcollectie in de Bibliotheek. We gaan daar binnenkort over brainstormen. Het zou mooi zijn om tijdens de training meer tijd te hebben om materialen ook echt met de deelnemers in te kijken. Dan blijft het nog beter hangen. Daar was nu te weinig tijd voor.’

Trefpunt leermiddelen

‘Een handige tool die we tijdens de training bespraken is het Trefpunt leermiddelen. Daarmee zijn educatieve materialen voor cursusgebruik in de bibliotheek gemakkelijk vindbaar en doorzoekbaar.' 

Interesse in deze training?

Wil je jouw medewerkers ook hun kennis laten opfrissen als het gaat om dit deel van de collectie? Klik hier voor meer informatie.

  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg