Leesbevordering in meertalige gezinnen: de pilot-bibliotheken zijn geselecteerd

Leesbevordering in meertalige gezinnen: de pilot-bibliotheken zijn geselecteerd

Met het ontwikkelproject ‘Leesbevordering in meertalige gezinnen’ dragen we bij aan de maatschappelijke opgave van een geletterde samenleving. Hiertoe slaan Rijnbrink, De Voorleeshoek, SPN, de KB/jeugdbibliotheek en Stichting Lezen de handen ineen.

100 voorleesfilmpjes
De eerste doelstelling is dat er meer (digitale) content beschikbaar komt in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch en Pools om de taal- en leesontwikkeling van kinderen te stimuleren. Meer concreet zijn dat 100 voorleesfilmpjes gebaseerd op prachtige prentenboeken! De tweede doelstelling is dat bibliotheken beter in staat worden gesteld om meertalige gezinnen hiermee te bereiken en te ondersteunen.

Enthousiaste deelnemers
Met veel enthousiasme reageerden bibliotheken vanuit het hele land op onze oproep om mee te doen aan de pilot. Inmiddels heeft de selectie plaatsgevonden en starten 11 bibliotheken binnenkort aan de pilot. De deelnemers zijn Rozet (Arnhem), Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Katwijk, dbieb (Bibliotheken Midden-Fryslân), Bibliotheek Veendam, Bibliotheek Kampen, Schunck Bibliotheek Heerlen, Bibliotheek Helmond-Peel, Bibliotheek Lek & IJssel, Bibliotheek West-Achterhoek en Bibliotheek Hardenberg. Zij passen de voorleesfilmpjes samen met de prentenboeken het komende jaar toe in leesbevorderingsprogramma’s en activiteiten. De kennis en ervaring die we hierbij opdoen, delen we met alle bibliotheken en gebruiken we voor de landelijke doorontwikkeling van de programma’s en activiteiten.

Binnenkort beschikbaar!
De nieuwe voorleesfilmpjes worden op dit moment ontwikkeld in samenwerking met de Voorleeshoek. Binnenkort worden ze beschikbaar gesteld via www.jeugdbibliotheek.nl. Er volgt bericht wanneer de lancering plaatsvindt, dus houd onze kanalen in de gaten!

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. 

  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg