Rijnbrink start met Leerteams Geletterde Samenleving

Rijnbrink start met Leerteams Geletterde Samenleving

We werken vanuit alle Bibliotheken aan een geletterde samenleving. Voor de jeugd, jongeren en gezinnen. Maar hoe blijven we bij? Hoe vertalen we (nieuwe) inzichten vanuit de wetenschap en praktijk naar onze alledaagse werkpraktijk?

Introductiebijeenkomst 20 september 2022
Op 20 september organiseren we een introductiebijeenkomst over de op te starten Leerteams Geletterde Samenleving. Het doel van de bijeenkomst is om samen nader kennis te maken met het concept van een leerteam en toelichting te geven over de plannen voor najaar 2022 en 2023. De introductiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich graag bij één van onderstaande leerteams wil aansluiten of hier in ieder geval in geïnteresseerd is. Managers/leidinggevenden zijn ook welkom.

Samen verdiepen
Een leerteam focust zich gedurende een jaar op een bepaald thema. In dat jaar zijn er een aantal sessies waarin je als leerteam bij elkaar komt. Tussen die sessies kan er ook inzet gevraagd worden. Het hoofdthema loopt als rode draad door alle sessies. De inhoud van de sessies wordt echter bepaald door de groep. In kleine groepen ga je praktisch en onder begeleiding met elkaar aan de slag op basis van de eigen gekozen leerdoelen. Hier wordt tijdens de eerste sessie van een leerteam volop aandacht aan besteed. Ook is het uitgangspunt dat uitwisseling en intervisie net zo belangrijk is als het opdoen van nieuwe kennis over het thema.

In het najaar van start
De eerste thema’s zijn op basis van de vraag van een aantal Bibliotheken ingepland. Eind 2022 starten de volgende twee leerteams:

 • Effectief leesonderwijs (Focus op begrip/Rijke taal)
 • Data en Onderzoek over jeugd en (lees)onderwijs

In 2023 zal, bij voldoende belangstelling, gestart worden met nog een aantal leerteams op basis van deze hoofdthema’s: 

 • IKC en Doorgaande lijn 0-12 jaar
 • Werken aan leesmotivatie in het VO en MBO
 • Jeugd- en jongerencollectie
 • Meertaligheid

Meer weten over leerteams en interesse in de introductiebijeenkomst op 20 september?
Klik hier voor meer informatie.

 • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
 • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
 • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
 • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
 • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg