Lidy Peters over Meertaligheid als kans

Lidy Peters over Meertaligheid als kans

In afwachting van het Webinar Meertaligheid: werk aan een meertalige leescultuur thuis, in de kinderopvang en op school op 1 september, licht Lidy Peters, spreker tijdens dit webinar, een tipje van de sluier op over haar presentatie.

Meertaligheid als kans
‘Het is belangrijk om meertaligheid niet te problematiseren, maar te zien en te gebruiken als kans. De term NT2 (Nederlands als tweede taal) is niet alleen achterhaald, want voor veel leerlingen is het de 3e, de 4e of zelfs de 5e taal, maar de term wordt vaak ook meteen geproblematiseerd. Het zou betekenen dat er sprake is van een taalachterstand, maar dat is niet juist. De leerling is een nieuwe taal aan het leren! Voor kinderen wordt dat anders beschouwd dan als wij volwassenen een nieuwe taal leren’.

Attitude richting meertaligheid op school veranderen
‘Wat vooral moet veranderen is de attitude op school. Leraren moeten kennis aangereikt krijgen over de actuele wetenschappelijke inzichten die ons vertellen dat moedertalen als hefboom kunnen fungeren bij het leren van het Nederlands. Het gaat om het waarderen, zichtbaar maken en een actief beroep doen op de moedertaal. Dit doe je door de taal te laten zien en horen in de school. Onder andere door het aanschaffen van meertalige boeken en beeldwoordenboeken. Bibliotheken en scholen kunnen hierin samenwerken en elkaar versterken’.

Taalvriendelijkheid
‘Medewerkers in een taalvriendelijke bibliotheek moeten weten welke talen in de wijk aanwezig zijn. Laat deze talen zien door het schrift letterlijk zichtbaar te maken. Zo zorg je voor erkenning, herkenning en veiligheid. In het contact met anderstaligen is het van groot belang hen ruimte te bieden hun eigen taal te gebruiken; accepteer dat ze switchen van de ene taal naar de andere’.

Webinar op 1 september
Op 1 september zal Lidy Peters in haar presentatie ingaan op het belang van een taalvriendelijke scholen en een taalvriendelijke bibliotheek .

Lidy Peters is auteur van het boek ‘Talen die de school in komen’ (2021, Uitgeverij LannooCampus). Zij is docent meertaligheid aan Hogeschool Academica, University of Applied Sciences, te Amsterdam.

Meer informatie over het webinar (en de aanmeldlink) vind je hier.
Klik hier voor de flyer en deel deze met collega's. 

  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg