Ervaringen uitwisselen tijdens Deeldag Integratie Nieuwkomers

Ervaringen uitwisselen tijdens Deeldag Integratie Nieuwkomers

Op 23 januari vond de ‘Deeldag Integratie Nieuwkomers’ plaats met circa 25 deelnemers. Hoofdzakelijk van Overijsselse en Gelderse bibliotheken. In een aansprekend en interactief programma passeerden de volgende onderdelen de revue; ‘de pop-up Bibliotheek in de noodopvang, de klantreis non-formeel leren en de Inburgeringswet, vraaggericht werken met anderstaligen en collectie en programmering voor Oekraïense vluchtelingen.’  

De pop-up Bibliotheek in de noodopvang
Een actueel thema waaraan samen met de bibliotheken OBGZ, Enschede, Kampen, Borne en Deventer het afgelopen jaar structureel vorm is gegeven onder de noemer Bed, Bad, Brood, Boek.  Wouter van Balveren (OBGZ) en Marcel Bok (Bibliotheek Enschede) namen ons mee in hun ervaringen. Op basis van de ervaringen is in samenwerking met Rijnbrink de Handleiding opstarten pop-up Bibliotheek in de noodopvang samengesteld. Interesse om ook een rol van betekenis te hebben in de noodopvang in jouw gemeente? Je kunt een beroep doen op Rijnbrink en de ervaringen van de betreffende bibliotheken.

Klantreis non-formeel leren en de inburgeringswet
Er is onderzocht hoe de klant (taalvrager) het proces van het non-formeel leren ervaart. Nu het non-formeel leren een vast onderdeel vormt in de Wet Inburgering 2021, is het goed om dit in beeld te brengen en te positioneren bij gemeente en formeel onderwijs. Hanneke Kunst, deskundige in klantreizen, heeft samen met Bibliotheek Deventer en Bibliotheek West Achterhoek een klantreis gemaakt op het onderdeel non-formeel leren. En meer specifiek, de ervaringen van statushouders die gekoppeld zijn aan taalmaatjes. Patricia Poelmann van Bibliotheek Deventer schetste dit traject. Opvallende uitkomst? Deelnemers aan een taalcoachingstraject met een taalmaatje ervaren het proces als zeer positief. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, die zitten met name in de vindbaarheid en het wachten op het starten na aanmelding. De klantreis is op te vragen bij Rijnbrink.

Vraaggericht werken met anderstaligen
Stichting Het begint met Taal heeft in samenwerking met het ITTA in de afgelopen jaren gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillende bereikbare én onbereikbare doelgroepen voor bibliotheken en taalhuizen. Het gaat om forse aantallen in Nederland: in totaal ruim 1,35 miljoen. Dat gaat van vluchtelingen tot arbeidsmigranten en expats. Wil je hier gericht mee aan de slag? Breng dan de populaties in jouw lokale werkgebied in kaart en denk na over welke doelgroep(en) je wilt bereiken. En haal vervolgens op wat deze mensen willen leren. Hiervoor zijn 8 leerdomeinkaarten ontwikkeld. In een korte workshop namen Sylvia de Groot Heupner (Stichting Het begint met Taal) en Tirza de Fockert (KB) ons mee in deze materie.

Collectie en programmering voor Oekraïense vluchtelingen
Bibliotheken en Taalhuizen hebben in 2022 op veel plaatsen ingezet op aanbod voor de Oekraïense vluchtelingen. Deze groep van meer dan 75.000 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, maakte daar gretig gebruik van. Olesya groeide op in de voormalige Sovjet-Unie en is al vele jaren werkzaam bij Rozet Arnhem. Al jaren zet zij zich in voor de Russische en Oekraïense gemeenschap in Nederland om voor deze groepen aanbod te creëren. In Arnhem heeft zich een community gevormd die zich hiermee zeer actief bezighoudt. Welke vraag is er en is daar aanbod voor? Dat gaat van het leren van de Nederlandse taal tot oriëntatie op werk en activiteiten voor ouders en kinderen. Ook het samenstellen van collecties met leer- en leesaanbod hoort daarbij. In de bijeenkomst deelden ook anderen hun ervaringen. Zo vertelde Anne Marth Kuilder van Bibliotheek Kampen over de ingerichte ‘huiskamer’ in de Bibliotheek. Speciaal voor de Oekraïners heeft Rijnbrink een projectcollectie samengesteld. Belangstelling? Neem hiervoor contact op met Anita van Lierop.

Meer informatie of vragen?
Voor de Bibliotheek kan de noodopvang snel een actueel thema worden. Meer informatie hierover vind je hier. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit item of andere vragen over de Bibliotheek & Integratie? Neem contact op met Paul Hulman. Karien van Buuren, ook actief op dit thema, is vanwege zwangerschapsverlof afwezig tot medio mei 2023.

  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg