De Bibliotheek op (de middelbare) school: vso De Isselborgh in Doetinchem

De Bibliotheek op (de middelbare) school: vso De Isselborgh in Doetinchem

Bibliotheek West-Achterhoek is gestart met de Bibliotheek op school op drie onderbouwlocaties van vso De Isselborgh in Doetinchem. Een primeur, want De Isselborgh is geen basisschool, maar een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Zelfgekozen collectie
Dit project is een initiatief van docente Marja Broeke, die via Rijnbrink contact zocht met bibliotheek West-Achterhoek. Leesconsulent Hilde Beunk: ‘Marja en ik hebben het concept dBos goed neergezet. Met een compleet nieuwe collectie, die we eigenhandig hebben samengesteld bij NBD Biblion.’

Structurele aandacht voor lezen
Hilde vervolgt: ‘Ook zetten we monitoring en is er aandacht voor deskundigheidsbevordering van docenten. Er zijn nu mooie nieuwe boeken op de scholen, er wordt vrij gelezen, en alle docenten hebben een maatwerktraining gehad. Zo is er structurele aandacht voor leesmotivatie op De Isselborgh!’

Meer informatie? Neem contact op met Erwin Karst, Senior Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving.

  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg