Ledenwervingscampagne ‘De Bieb van Nu’ gestart

Ledenwervingscampagne ‘De Bieb van Nu’ gestart

Voor het werven van nieuwe leden voor bibliotheken loopt van 15 november t/m 15 januari 2020 een wervingscampagne. Het motto is ‘De Bieb van Nu’. Hiermee wordt aangeven dat de Bibliotheek veel meer is dan het lenen van boeken en wordt het belang voor de maatschappij onderstreept. 

Leden krijgen een presentje met het ‘I love de Bieb’-logo. Aanmelden verloopt via de actiewebsite.

Promotie, kanalen en middelen
De werving verloopt in twee stappen (eerst interesse en daarna conversie). Daarnaast bestaat de campagne uit drie promotielagen (generiek, project en lokaal). De eerste twee lijnen worden verzorgd door Rijnbrink (Google Ads, e-mailcampagne). De lokale lijn ligt bij de Bibliotheek (conversie naar lid worden).

Voor wie?
De campagne richt zich op specifieke klantgroepen. Hierbij maken we gebruik van het onlangs geïntroduceerde klantsegmentatiemodel van Mosaic. Benieuwd naar Mosaic? Lees er hier meer over.

Meer weten
Vragen over de campagne of over Mosaic? Mail de organisatie (info@debiebvannu.nl) of neem rechtstreeks contact op met de projectadviseur remko.hekkers@rijnbrink.nl.

  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg