Leren door te doen: Connecting dots

Leren door te doen, dat is het uitgangspunt van ‘Connecting Dots’. De mediacoaches van de Bibliotheek Veluwezoom ontwikkelden een lessenreeks informatievaardigheden voor groep 4 t/m 8. Aan de hand van diverse werkvormen wordt onder andere het verschil tussen opzoeken en onderzoeken uitgelegd, en welke informatie bruikbaar is voor een onderzoek.

Basisscholen worstelen met de integratie van 21e eeuwse vaardigheden. Dat merkt ook Rachel de Ploeg (Mediacoach Educatie Jeugd, de Bibliotheek Veluwezoom): “Wij hebben gemerkt dat scholen op zoek zijn naar nieuwe invulling van hun lessen. Ze zijn op zoek naar een goede methode, want informatievaardigheden aanleren is toch lastiger dan de meeste leerkrachten denken.” Leerlingen hebben verschillende vaardigheden nodig zoals kritisch én creatief denken, maar ook problemen oplossen. Het behapbaar aanbieden van vaardigheden is volgens haar de sleutel tot succes.


Het ontwikkelproces

 “Wij hebben de les ‘slimmer zoeken’ al 7 jaar in ons aanbod. Hierin worden alle stappen van de Big Six kort aangestipt. Een goede les die dient ter inspiratie. Maar daar blijft het ook bij. Het aanleren van informatievaardigheden kost veel oefening. Een mooi doorlopende leerlijn zou daarbij kunnen helpen.”, aldus Rachel. De Bibliotheek Veluwezoom heeft gebruik gemaakt van de innovatiesubsidie voor Gelderse bibliotheken. “We zijn direct hard aan de slag gegaan. Niet alleen werden er lessen gemaakt. Ook hebben we 32 iPads aangeschaft, ons verdiept in een programma om iPads te beheren en tot slot allerlei apps uitgetest. Inmiddels zit Connecting Dots in ons aanbod én wordt het aangevraagd. Scholen zien de meerwaarde in van een doorgaande lijn. Ons doel is bereikt!”


“Dit is echt genieten!”

Er zijn in totaal 5 lessen, per groep één les. Van ‘Hoe kom ik achter het antwoord op mijn vraag?’, ‘slim leren zoeken naar bruikbare bronnen’ tot aan ‘een escape room waarbij leerlingen puzzels moeten oplossen’. Een leerkracht van groep 5 zegt: “Dit is wat scholen nodig hebben, maar waar we zelf niet aan toe komen. Er staat al zoveel op het programma. Ik zou willen dat we hier meer aan deden. Er moet veel meer aandacht voor zijn. Mooi om te zien hoe betrokken de leerlingen zijn, dit is echt genieten!”


Interesse?

De Gelderse bibliotheken die geïnteresseerd zijn in deze lessenserie, kunnen een mailtje sturen naar Rachel de Ploeg. Van alle lessen zijn uitgebreide lesbeschrijvingen en presentaties in Prezi beschikbaar. Een vereiste voor het geven van de lessen, zijn iPads of andere devices. Bekijk het filmpje voor een impressie van ‘Connecting Dots’. Insteek is dat mediacoaches de lessen zelf geven op school. 

Rachel

De kracht van de Digitale Voorleestas

Sinds het coronavirus kunnen honderden voorleesvrijwilligers niet meer wekelijks met een boekentas naar hun voorleesgezin. Wat wél kan: digitaal voorlezen. En dat blijkt een schot in de roos.

Zo wordt voorleesplezier in gezinnen toch gestimuleerd. Het gaat met name om kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. In de Digitale Voorleestas staat een prentenboek centraal met een aantal kleine verwerkingsopdrachten samengesteld in de categorieën lezen, praten en doen.

Krachten bundelen

De inhoud van de Digitale Voorleestas wordt samengesteld door een aantal jeugdspecialisten en (voor)leesconsulenten van verschillende bibliotheken binnen én buiten het netwerk. Marjan Teesink (leesconsulent) vertelt: “We zitten in een poule, waarin we om de beurt een prentenboek verder uitwerken. Als het mijn beurt is, kies ik een prentenboek uit en ga aan de slag met de verwerkingsopdrachten. Hierbij maak ik gebruik van bestaande prentenboeken uit Bereslim, Wepboek, De Voorleeshoek of Schooltv. Allemaal gratis toegankelijk voor bibliotheekleden via jeugdbibliotheek.nl. Vervolgens spiegel ik het altijd met iemand anders uit de poule. Het is mooi dat de Digitale Voorleestas tot stand komt door samenwerking met medewerkers van verschillende bibliotheken en Rijnbrink.”

Eenvoudig en makkelijk

De pdf met link naar het prentenboek en de verwerkingsopdrachten zijn eenvoudig en makkelijk toe te passen voor ouders en kind. “Dat is denk ik ook de kracht van de Digitale Voorleestas, laagdrempelig om thuis met je kind op een leuke en ontspannen manier aan de slag te gaan met taal. Naast het bekijken en luisteren naar het verhaal krijg je tips om te praten met je kind en om samen iets te doen. Ouders kunnen zelf bekijken wat bij hen en hun kind past en wat thuis uitvoerbaar is; een rondje door de wijk of knutselen, het kan allemaal. (Lees)Plezier staat hierbij voorop! De Digitale Voorleestassen kunnen steeds opnieuw gebruikt worden en kinderen kunnen eindeloos blijven genieten van de mooie verhalen.”, aldus Marjan.

De toekomst

De Digitale Voorleestas tijdelijk? Zeker niet. De pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en de voorleesvrijwilligers van de VoorleesExpress kunnen het materiaal ook goed inzetten in hun contact met de (laagtaalvaardige) gezinnen. Ook wordt gekeken naar meertalig aanbod en wat de mogelijkheden hierin zijn. Hierin is samenwerking gezocht met De Voorleeshoek.

Vanaf de zomerperiode zal de Digitale Voorleestas iedere week met één prentenboek blijven verschijnen!

Vragen of opmerkingen over de Digitale Voorleestas? Neem contact op met Suzanne Goorhuis.

Gelderse campagne om beter te leren lezen en schrijven

In Gelderland hebben ongeveer 200.000 mensen moeite met lezen en schrijven. Deze mensen - met Nederlands als moedertaal – hebben bijvoorbeeld moeite met hun kind voorlezen of een veiligheidsinstructie begrijpen. Daarom komt er in Gelderland extra aandacht voor dit probleem met de campagne ‘Gelderland Geletterd’.

Deze campagne richt zich op die mensen die het taalcursusaanbod nog niet kennen of die de stap om zich aan te melden nog niet durven te zetten.

Samenwerken aan een geletterd Gelderland

De campagne Gelderland Geletterd met de slogan Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op! is opgezet met behulp van een testpanel met mensen uit de doelgroep. Ervaringsdeskundigen weten het best hoe deze doelgroep te bereiken is, en op welke manier de campagne hen kan helpen. De campagne begint nu met radio- en tv-spots en een social mediacampagne. In september, tijdens de Week van Lezen en Schrijven, vanaf 7 september 2020, zetten Gelderse Leer- en taalhuizen, bibliotheken, gemeenten en onderwijs- en welzijnsinstellingen de campagne in. Allemaal met hetzelfde doel: ervoor zorgen dat Gelderland Geletterd wordt.

Dagelijks leven

Daarvoor is het belangrijk dat mensen niet langer hun probleem verbergen. Niet goed kunnen lezen en schrijven kan een grote belemmering zijn in het dagelijks leven. Het gaat niet alleen om het voorlezen van je kind of kleinkind, maar ook om het goed kunnen lezen van officiële brieven van bijvoorbeeld de belastingdienst of de gemeente. Met deze campagne willen we dit meer bespreekbaar maken. “Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ervaren dit dagelijks. Daar willen wij wat aan doen. Gezamenlijk pakken we dit op, we willen dat iedereen in Gelderland mee kan doen!”, zegt Gelders gedeputeerde Peter Drenth.

Tweede campagne

Samen met Rijnbrink, Samenwerkende Gelderse bibliotheken, Stichting Lezen en Schrijven, gemeenten en het onderwijs zet provincie Gelderland zich in voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit is de tweede campagne en hiermee willen de mensen nog meer op voorbeelden in hun dagelijks leven aanspreken

Meer informatie

Tips sociaal-educatieve kaart

Dat het belangrijk is dat iedereen mee moet kunnen doen in de digitale samenleving is in de afgelopen maandag nog duidelijker geworden. Om iedereen zo goed mogelijk op weg te helpen is de sociaal-educatieve kaart ontwikkeld. Ook voor het opstarten van het Informatiepunt Digitale Overheid is de invoer van die sociaal-educatieve kaart, met behulp van G!DS, belangrijk. Rob de Bie, senior adviseur Informatiemanagement bij Rijnbrink en lid van het ondersteuningsteam G!DS voor Gelderland, geeft een aantal tips.

Samenspel

‘Veel Gelderse bibliotheken zijn inmiddels begonnen met (de opstart van) het Informatiepunt Digitale Overheid. Het is daarbij heel duidelijk geworden dat het samenspel tussen de medewerker die zich bezighoudt met G!DS en de medewerker Basisvaardigheden van de Bibliotheek heel belangrijk is. Ieder is zeer kundig op zijn vakgebied, maar alleen samen kom je tot een succesvolle implementatie van de sociaal-educatieve kaart!’

Eerst je eigen aanbod, dan dat van je lokale partners

Rob: ‘Mijn advies is om in eerste instantie het aanbod van eigen activiteiten op te gaan voeren in G!DS. Hier is een speciale handleiding voor in de open BiebtoBieb-groep ‘BVV&G!DS; Bibliotheken’. Wanneer het eigen aanbod ingevoerd is, kan het lokale aanbod van partners in de gemeente opgevoerd worden. Dit is niet verplicht, maar hierdoor krijg je wel een mooi overzicht van het totale aanbod voor de sociaal-educatieve kaart’.

Nieuwe animatie ‘de sociaal-educatieve kaart in 5 stappen’

In opdracht van de KB werd al een filmpje gemaakt voor bibliotheken om samenwerkingspartners te enthousiasmeren mee te doen met de sociaal-educatieve kaart. Nu is er een tweede animatiefilmpje beschikbaar; de sociaal-educatieve kaart in 5 stappen. Het brengt in enkele minuten in beeld welke stappen je als Bibliotheek doorloopt om een sociaal-educatieve kaart te ontwikkelen.

Tips en werkvormen voor (online) leesclubs

Veel leesclubs staan al een tijdje stil door corona. Terwijl lezen en praten over boeken juist nú een heerlijke afleiding en ontspanning kunnen zijn.

Zo zoeken bibliotheken en leesclubs naar alternatieven. Want hoe doe je dat dan en in welke vorm? Er zijn heel veel online én offline manieren te bedenken. Vandaar dat er een inspiratiedocument is ontwikkeld waarin verschillende tips, werkvormen en een mindmap worden gedeeld. Ook goed bruikbaar voor het organiseren van een zomeractiviteit!

Midzomer online Biebfestival 24 juni

Geen festivals deze zomer. Dat kan niet, dacht Bibliotheek West-Achterhoek. Zij organiseren daarom een online festival op de langste dag van het jaar: Midzomer 24 juni.

Wil je ook jouw bibliotheekleden laten ontspannen op dit unieke online festival? Attendeer ze op dit toffe initiatief via een nieuwsberichtje of bericht op social media. 

Alle informatie over het festival vind je hier