Structurele steun voor de Bibliotheek op school in Harderwijk

Structurele steun voor de Bibliotheek op school in Harderwijk

De kracht van de Bibliotheek op school is na 10 jaar wel duidelijk. Maar wat als er in de huidige exploitatie geen ruimte is voor groei? Aimée Streefland, programmacoördinator 0-18 van Bibliotheek Noordwest Veluwe, vertelt over de succesvolle aanpak met de gemeente Harderwijk en de daaruit voortvloeiende nieuwe structurele samenwerkingen met basisscholen.

Proces in kaart

“Zo ongeveer een jaar geleden zijn we benaderd door de PvdA Harderwijk, die wilden graag op werkbezoek komen”, vertelt Aimée. “PvdA bereidde hun verkiezingscampagne voor en dachten na over hun programma. Ze gingen in gesprek met diverse instanties, waaronder ook de Bibliotheek. Ze wilden voornamelijk geïnformeerd worden over de Bibliotheek op school. Er is een wachtlijst in Harderwijk met basisscholen die de Bibliotheek op school willen worden, waar wij in de huidige exploitatie geen ruimte voor hadden. Na een geslaagd digitaal werkbezoek zijn er vragen in de Raad gesteld. De factsheet voor externe partijen begon toen te leven, een handzaam document met alle informatie op een rijtje. De factsheet is gebruikt door de PvdA die het gesprek met andere partijen aanging. De gemeenteraad bepaalde dat de Bibliotheek in samenwerking met het College een motie mocht schrijven over het effect van de Bibliotheek op school. De Raad is bij diverse basisscholen langs geweest om te vragen wat het hen heeft opgeleverd. Ondertussen zijn alle politieke partijen gaan lobbyen. In de zomer van 2021 begonnen we te schrijven aan de motie en uiteindelijk is het hamerstuk in oktober aan de gemeenteraad voorgelegd en unaniem aangenomen. Voor ons een groot cadeau!”

Voorbereiding en momentum pakken

“Al twee jaar communiceerden we dat we qua huidige exploitatie op het maximale niveau zaten. Dat landt dan een keer bij een politieke partij en die pakt het op. Maar het is ook het momentum pakken. Het heeft ons in de voorbereiding aardig wat tijd gekost om het op te lijnen. Zonder dat we wisten of het zou lukken. Maar we zitten in vier gemeenten en het is sowieso goed om in kaart te brengen wat je als organisatie nodig hebt om te groeien. Ik vind zelf dat we het beleidstechnisch goed hebben aangepakt. Er zijn diverse lijnen uitgezet, op strategisch en inhoudelijk niveau. Maar ook naar de zeven basisscholen die al betrokken en erg tevreden zijn.”

Langdurige samenwerking met gemeente én basisscholen

“Er hebben heel veel mensen gewerkt om dit tot een succes te maken. Voor 2022 is nu 70.000,- vrijgespeeld om vier basisscholen aan te sluiten. Dat betekent dat we in 2022 zes basisscholen gaan aansluiten, want we hadden er al twee afgesproken. Een forse taak. De verwachting is dat de bedragen structureel op de kadernota komen, dat horen we binnenkort. Waarom het zo’n succes is? Het is geen jaarlijks project maar een structurele samenwerking. Dat is ook de reden waarom we dit zo grondig hebben aangepakt. We hebben niks aan één keer geld, de kosten blijven jaarlijks terugkomen. We hebben gezegd: we kunnen het alleen doen als we de garantie krijgen voor minimaal drie jaar. Het is een duurzame, financiële samenwerking die je als het goed is jarenlang aangaat. En dan alleen kan het werken. De quick fix bij basisscholen willen we allemaal, maar die is er gewoon niet. Het moet in het meerjarenbeleid van de Bibliotheek, de gemeente en bij de basisscholen zitten. Inbedding is zo belangrijk en cruciaal. Alleen de Bibliotheek als kartrekker is niet genoeg.”

Meer informatie

Op meer plekken in Gelderland vinden nu gesprekken plaats tussen onderwijs, gemeente en Bibliotheek voor het borgen van de Bibliotheek op school en/of de opzet van een lokaal leesoffensief. Dit filmpje van Stichting Lezen kan daarbij een hulpmiddel zijn, het geeft helder weer voor partners waarom te starten met BoekStart/de Bibliotheek op school. Rijnbrink kan hier ook bij ondersteunen. Mail voor meer informatie naar Iris.meuleman@rijnbrink.nl">Iris Meuleman.

Samen Digi-TAAL: werken aan een gezamenlijk doel

Samen Digi-TAAL: werken aan een gezamenlijk doel

In Gelderland zijn diverse bibliotheken gestart met Samen Digi-TAAL, een programma voor ouders van peuters en kleuters gericht op taalontwikkeling. Vanuit de Bibliotheek Twenterand zijn er inmiddels ook positieve ervaringen. In november begonnen 18 gezinnen uit de gemeente Twenterand aan Samen Digi-TAAL als onderdeel van de gezinsaanpak. De Bibliotheek maakt onderdeel uit van een werkgroep met lokale partners.

Ria van der Wielen is Consulent Jeugd & Onderwijs bij Bibliotheek Twenterand en vanuit de bibliotheek aanspreekpunt in de werkgroep die is opgericht. “We werken samen met de gemeente, twee kinderopvanglocaties en twee basisscholen. Vanuit elke organisatie is er iemand aangesloten bij de werkgroep. Samen zetten we ons in om te werken aan ons gezamenlijke doel: taalachterstanden bij jonge kinderen voorkomen en de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken.”

Spelenderwijs
Op de iPads die gezinnen in bruikleen krijgen staan educatieve spellen en digitale voorleesboeken. Ook horen fysieke boeken en prentenboeken bij het programma Samen Digi-TAAL. “We zorgen ervoor dat de thema’s op de iPad aansluiten bij andere thema’s die het kind op de opvang of op school tegenkomt. Het thema dat bij de kinderopvang loopt, laten we terugkomen in de apps en boeken die het kind thuis gebruikt en leest. Door alles op elkaar af te stemmen, ontwikkelen we een doorlopend programma. Zo werkt het kind spelenderwijs aan taal, niet alleen op de opvang of op school, maar juist ook thuis.”

Enthousiaste gezinnen
“We zijn vorige maand begonnen en de reacties zijn erg positief. Het is dan ook echt een cadeautje voor gezinnen om geselecteerd te worden. We zien dat er een wereld opengaat voor de deelnemers,” vertelt Ria. “In Twenterand focussen we ons op gezinnen met jonge kinderen van drie of vier jaar. Veruit de meeste gezinnen hebben Nederlands als hun eerste taal. De deelnemers zijn erg enthousiast, dat is zo fijn! We merken dat anderen staan te springen om ook mee te doen. We kijken er daarom naar uit om Samen Digi-TAAL in Twenterand uit te breiden, nog meer gezinnen te voorzien van iPads en ze mee te nemen in ons project. We stimuleren ouders om samen met ons te werken en kinderen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Actief de bibliotheek bezoeken kan daar ook een onderdeel van zijn. Een win-win situatie als het gaat om tegengaan van taalachterstand.”

Samen impact maken
“Met taalontwikkeling kun je niet vroeg genoeg beginnen,” vindt Ria. “Om taalachterstand te voorkomen wil je kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken en de ouders zo vroeg mogelijk het belang van taal laten inzien.” Ria raadt daarom andere bibliotheken aan om ook te beginnen met het project Samen Digi-TAAL en een lokale werkgroep op te starten. De samenwerking tussen alle betrokken organisaties ziet Ria namelijk als absolute meerwaarde. “Het is echt een project van ons samen en samen gaan we het avontuur aan. Het gezamenlijke doel verbindt ons en dat draagt bij aan het proces. Zoek elkaar daarom op en versterk elkaar. Maak vanaf het begin goede afspraken en zorg voor een goede rolverdeling. Dan kun je samen de strijd aangaan tegen laaggeletterdheid en écht impact maken. De betrokkenheid vanuit de gemeente maakt het mogelijk dat we met extra gelden het project Samen Digi-TAAL kunnen uitbreiden en nog meer gezinnen kunnen bereiken. Daar zijn we enorm blij mee.” Ria kijkt ernaar uit om de lokale samenwerking ook in te zetten bij andere (taal)programma’s. “Samen staan we sterker, je kunt het niet alleen.”

Meer informatie over Samen Digi-TAAL? Neem contact op met Evelien Wietsma, Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving bij Rijnbrink.

Gelderse bibliotheken slaan de handen ineen tijdens de Vrijheidsdagen

In 2021 en 2022 vieren we de vrijheid in provincie Gelderland. Dit doen we voor én met iedereen die de Tweede Wereldoorlog niet uit eerste hand heeft meegemaakt. En met speciale focus op jongeren. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van onze vrijheid en de waarde daarvan voor onze democratie en rechtstaat.

Kennis uitwisselen en jezelf ontwikkelen? Meld je aan voor de leergang ‘Programmeren in de Bibliotheek’!

De leergang ‘Programmeren in de Bibliotheek’ biedt bibliotheekmedewerkers de kans om zich te ontwikkelen tot professionele programmamakers. Tijdens de tiendaagse cursus komt het begrip programmeren in de volle breedte aan bod. Hoe bereik je de gewenste doelgroep? Welke middelen zet je in? Maaike van Dijk en Sarah Pronk nemen momenteel deel aan de leergang en zijn enthousiast. Aanmelden voor de leergang in 2022 kan hier

Crash course Bibliotheken voor het klimaat - meld je aan!

Zeventig procent van de Nederlanders maakt zich ernstig zorgen over klimaatverandering.

In de crash course Bibliotheken voor het klimaat onderzoeken we de kracht van de Bibliotheek in het licht van de klimaatcrisis: de Bibliotheek als plaats voor inspiratie en verbinding. Hoe kan de Bibliotheek een plek zijn waar zorgen van de burger worden gehoord en omgezet in actie?

Handige gids beschikbaar voor werken met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel voor het uitvoeren van allerlei activiteiten en diensten in een Bibliotheek. Ze vormen bovendien een belangrijke verbinding richting inwoners en leden. Het besef dat werken met vrijwilligers om een professionele aanpak vraagt, dringt dan ook steeds meer door. Want hoe ben je en blijf je als organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers?