BoekStartcoach Achterhoekse consultatiebureau's (A'hoekse Bibliotheken)

BoekStartcoach Achterhoekse consultatiebureau's (A'hoekse Bibliotheken)

Het doel van BoekStart is ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de Bibliotheek te laten ontdekken. Om meer laagtaalvaardige ouders te bereiken is een extra inspanning nodig naast de verwijzing van het consultatiebureau en de brief van de gemeente. De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau en kan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige ondersteunen door met ouders uitgebreider in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en gerichte voorleesondersteuning te bieden.

Doelstellingen

  • het versterken van de samenwerking tussen bibliotheek en Yunio.
  • het verhogen van ouderbetrokkenheid bij de leesontwikkeling van hun kind.
  • het positief stimuleren van kijk- en leesgedrag bij (zeer) jonge kinderen.
  • het verhogen van het percentage van (laagtaalvaardige) ouders dat lid wordt van de Bibliotheek en het BoekStartkoffertje ophaalt.
  • laagtaalvaardige ouders op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het Taalhuis in de bibliotheek.

Een ander belangrijk doel is dat de medewerkers op het consultatiebureau zich meer bewust zijn van de problemen van laaggeletterden en deze eerder herkennen. Zij zijn een belangrijke vindplaats en kunnen samen met de BoekStartcoach laaggeletterden in aanraking brengen (via een warme overdracht) met het Taalhuis.

Resultaten

  • Na drie jaar is het aantal boekstartkoffertjes dat in de bibliotheek afgehaald wordt gestegen van 25 tot 50 % naar 50 tot 75% van het aantal uitgereikte bonnen.
  • Na drie jaar wordt 50 % van de bonnen die in het consultatiebureau worden uitgereikt bij de bibliotheek ingeleverd.
  • Na drie jaar wordt 10 % van de mensen die de BoekStartcoach in de bibliotheek bezoeken in aanraking gebracht met de mogelijkheden het Taalhuis.
  • Na drie jaar bezoeken meer ouders de Boekstart voorlees- en ouderbijeenkomsten in de bibliotheek: stijging van 10%.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Tom Mengerink van Bibliotheek Oost-Achterhoek.

 

 

Projecten Laaggeletterdheid

COMM in bedrijf (CODA)

Het bereiken, betrekken en verbinden van de NT1-doelgroep in de regio Apeldoorn aan bestaand en te...


Taalpret (Bibliotheek Nijkerk)

Bij Taalpret draait het om het aanleren van voorleesroutines in een gezin en op de...


Bereik werkende NT1-ers en familie (OBGZ)

57% van de laaggeletterden heeft een baan. Het is echter moeilijk om werkende NT1-ers te bereiken. De...