Koppeling G!DS aan Wegwijzer gemeente Nijkerk (Bibliotheek Nijkerk)

Koppeling G!DS aan Wegwijzer gemeente Nijkerk (Bibliotheek Nijkerk)

Inwoners van Nijkerk die vragen hebben op het gebied van zorg, welzijn, maatschappij, cultuur, opleiding, werk en inkomen en sport kunnen hiervoor terecht op de website Wegwijzer Nijkerk. Deze website werd in februari gelanceerd in de bibliotheek in Nijkerk. Anita van Lierop was vanuit Rijnbrink betrokken bij het ontwikkelen van de sociale kaart.

De website is opgezet door de Bibliotheek Nijkerk, de gezondheidscentra, Sigma welzijnswerk, het jeugd- en jongerenwerk en het gebiedsteam van de gemeente. De Bibliotheek zorgt voor het beheer van de gegevens in G!DS en geeft instructies aan de organisaties die hun aanbod zelf invoeren.

Anita van Lierop: “De vraag van de Bibliotheek aan Rijnbrink was om de Bibliotheek te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van de sociale kaart van de gemeente Nijkerk waar G!DS als database onder hangt. De aanleiding hiervoor was een verzoek van de gemeente Nijkerk aan de bibliotheek om te participeren in de doorontwikkeling van de sociale kaart die draait onder G!DS en waar de bibliotheek de gegevens van onderhoudt.”

Online platform voor inwoners van Nijkerk
Anita heeft samen met directeur Roel Zuidhof gedurende het jaar 2018 deelgenomen aan de redactieraadbijeenkomsten, waarin alle kernpartners vertegenwoordigd zijn: gemeente, bibliotheek, gezondheidscentra, welzijnswerk, de jongerencentra en de gebiedsteams. Met deze kernpartners is hard gewerkt aan het resultaat: een online platform op het gebied van zorg, welzijn, maatschappij, cultuur, opleiding, werk en inkomen. Met behulp van de sociale kaart G!DS verwijst wegwijzer naar de juiste organisatie die professioneel kan ondersteunen bij vragen van inwoners.

Meer lokale vraagstukken