Strategisch beleidsplan afgerond: succes boeken!

Strategisch beleidsplan afgerond: succes boeken!

Vorig jaar mei startten Bibliotheek Wijchen en Rijnbrink met een langlopend samenwerkingstraject om met meer focus vorm te geven aan de motto’s van de Bibliotheek: Meedoen, Meemaken en Inspireren. Afgelopen 4 maart hebben de samenwerkende partijen een belangrijke mijlpaal bereikt. Het strategisch beleidsplan voor de Bibliotheek Wijchen is afgerond en in een mooi boekje gedrukt: ‘Succes boeken. Verhalen en kennis dichterbij halen én brengen’. Anja Kaashoek, directeur van de Bibliotheek Wijchen, blikt terug op het resultaat en het proces van totstandkoming.

Ben je tevreden met het resultaat dat er nu ligt?
Ik ben zeker tevreden. In onze visie is meer diepgang aangebracht. In onze ambities omarmen we de opgave van het convenant. Er zijn drie belangrijke keuzes gemaakt. Ten eerste de herschikking van ons werk naar de twee doelgroepen jeugd en volwassenen. Daarbinnen stellen we met behulp van Whize scherp op een beperkt aantal klantsegmenten. Dat past beter bij ons en biedt mogelijkheden tot integratie van activiteiten. Ten tweede de kanteling van onze organisatie. We gaan bij de ontwikkeling en uitvoering nadrukkelijk samenwerken met partnerorganisaties en de inwoners van Wijchen. Daar gaan we nu concreet mee aan de slag. Ten derde gaan we investeren in de zichtbaarheid en de communicatie van onze bibliotheek. De weerslag van onze keuzes in een beleidsplan is voor mij niet het enige belangrijke resultaat. Ik ben minstens zo blij met de ontwikkeling die we als beleidsteam hebben doorgemaakt het afgelopen jaar in de totstandkoming van het plan.

Welke rol heeft het beleidsteam in die ontwikkeling gepakt?
Als vertrekpunt dienden de kansenscans die onze mensen samen met Rijnbrink hebben opgesteld voor de domeinen Participatie & Zelfredzaamheid, Jeugd & Onderwijs en Persoonlijke Ontwikkeling. Er is goed gekeken naar de trends/ontwikkelingen en wat er gebeurt in de omgeving van de Bibliotheek. Op basis van alle bijeengebrachte basisinformatie en de analyse daarop, hebben de domeinspecialisten domeinplannen opgesteld. Daarin trokken zij in tandems op met Rijnbrink-adviseurs Laurie de Zwart en Willy Blom. Dat werkte prettig, want door zo samen op te trekken leer je elkaar goed kennen en zie je waar je de ander kunt aanvullen. Maar ook ‘vreemde ogen dwingen’: prioriteiten stellen in je eigen werk is voor iedereen moeilijk. Een laagdrempelige spiegel is gewoon fijn. En natuurlijk het kunnen bijschakelen van expertise wanneer nodig. De domeinplannen worden op dit moment samengevoegd langs de lijnen ‘jeugd’ en ‘volwassenen’. Dit is het gevolg van de wisselwerking tussen de tactische keuzes en de strategie van het beleidsplan. De domeinspecialisten zijn volop aan zet geweest bij het zoeken naar scherpte in die strategie. Van hen hebben we gevraagd om eens goed bij zichzelf na te gaan: wat is jouw visie, met welke waarde draag jij de Bibliotheek? Er was geen ontsnappen aan die vragen. Dat heeft ons meer scherpte opgeleverd.

Hoe verliep het ‘Lokaal Samenspel’ in de totstandkoming van het strategisch beleidsplan?
Daar ben ik heel positief over. Ik bofte met de procesbegeleiding door strategisch adviseur Jeroen de Graeve van Rijnbrink. Jeroen komt uit het bedrijfsleven. Ik heb zelf een lang verleden in het bibliotheekvak. Dat bleek een gouden combinatie. Het klikte op persoonlijk niveau en we zaten er gelijkwaardig in. Dat maakte dit proces voor mij echt tot een succes. Jeroen maakte zich de inhoud van het bibliotheekwerk snel eigen, maar had ook oog voor hoe ik erbij zat en deed passende interventies op het proces. Ik voelde me daarbij gezien. Ik weet dat dat ook voor andere betrokkenen geldt. Bij de narratieve interviews op de markt was Jeroen net zo goed van de partij als onze medewerkers. We hebben samen zitten schrijven aan de tekst. We zochten elkaar steeds op in de voorbereiding. Onze bestuursleden en medewerkers voelden zich gehoord in het proces en zien hun inbreng terug in het eindresultaat. Er is gedeeld eigenaarschap. Dat maakt naar mijn overtuiging veel uit voor het welslagen van deze strategie.

Hoe gaat het nu verder?
Het beleidsplan is klaar en gedrukt. De domeinplannen zijn daar straks op aangepast. De volgende stap is het uitwerken in jaarplannen. Daarin staat de gekantelde werkwijze centraal. Dat in praktijk brengen, vergt volop aandacht: we moeten met z’n allen gaan ervaren en leren welke positie wij kunnen innemen in de Wijchense kernen en wat dat teweegbrengt. In die ontwikkeling voedt en begeleidt strategisch adviseur Marjolein Laninga van Rijnbrink ons. In de eerste twee sessies hebben we al enorm veel geleerd en ontdekt over onszelf. Wij profileren ons als de Bibliotheek van 100 talenten. Dat kun je alleen waarmaken als ook de talenten van al onze medewerkers tot wasdom mogen komen in de Bibliotheek. Hun kennis en verhalen verbinden met die van de inwoners, dat is onze inzet. En daarmee ‘Succes boeken’ natuurlijk!
 

Meer weten?
Neem contact op met Anja Kaashoek of Jeroen de Graeve.

Vind hier eerdere berichtgeving over de start van het traject en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Bibliotheek Wijchen en Rijnbrink.

Dit project is uitgevoerd in het kader van Lokaal Samenspel in Gelderland. Onder deze noemer werkt Rijnbrink als ketenpartner mee aan lokale vraagstukken van bibliotheken. Zo bouwen wij samen aan een vaardiger, creatiever en slimmer Gelderland.

  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg