De Bibliotheek op School PO

De Bibliotheek op School PO

Na het succes van de implementatie van het programma de Bibliotheek op school (dbos) is het nu tijd om een verdiepingsslag te maken.

Bibliotheken zijn een aantal jaren gelden vol enthousiasme en gedrevenheid samen met netwerkpartners aan de slag gegaan met de implementatie van de Bibliotheek op school (dBos). Er is een basis gelegd voor structurele samenwerking tussen bibliotheek en primair onderwijs op de terreinen leesbevordering, en in mindere mate informatievaardigheden mediawijsheid.

De PO-scholen merken de positieve effecten van dBos PO en geven in toenemende mate aan belangstelling te hebben voor extra inzet op leesbevordering en vrij lezen. De Bibliotheek op school wordt verschillend vorm gegeven. Het is meer uitzondering dan regel dat alle bouwstenen van dbos worden ingevuld. De monitor, het digitaal portaal en expertise (Open Boek/ leesconsulent) is geen vast onderdeel van dBos.
Als PDCA-cyclus en opbrengstgericht werken niet is geborgd is uitbreiding, verbreding en verdieping dBos zinvol? Wat is de minimale standaard dBos? Welke kwaliteit willen we ten minste bieden? Is het fundament dBos stevig genoeg?

Het is nu tijd om deze verdiepingsslag te maken. Met als achterliggende doel het stimuleren van de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en het versterken van 21st century skills; het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd; versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lijn 0-18.
De verbinding van preventieve en curatieve maatregelen in de bestrijding van laaggeletterdheid is een belangrijk onderdeel in de doorgaande lijn 0-18 van de bibliotheken.

Het je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met projectleider Jeannette Hofman.