De Bibliotheek op School VO

De Bibliotheek op School VO

In aansluiting op dbosPO, wint de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs (dBos VO) steeds meer terrein. Toch is het VO nog niet altijd een vanzelfsprekende partner van de bibliotheek. Zeker in het kader van preventie van laaggeletterdheid kunnen de bibliotheken zich geen ‘pauze’ meer veroorloven in de doorgaande lijn van 0-18 jaar.

Reden genoeg om in te zetten op de doorontwikkeling van dBos VO en de structurele samenwerking met het VO in Gelderland. Dat vraagt inzicht in de consequenties van deze samenwerking, en ook van de onderlinge samenwerking van de bibliotheken (omdat VO-scholen vaak meerdere werkgebieden van bibliotheken bestrijken).

VO-scholen merken steeds meer de positieve effecten van dBos PO en geven in toenemende mate aan belangstelling te hebben voor extra inzet op leesbevordering en vrij lezen. Een kans voor de bibliotheken om hierop in te spelen.
Daarnaast is de verbinding van preventieve en curatieve maatregelen belangrijk in de bestrijding van laaggeletterdheid. DBos VO is een onmisbare pijler als het gaat om de preventie van laaggeletterdheid (in de doorgaande lijn 0-18 van de bibliotheken).

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit project? Neem contact op met Willy Blom.