De Bibliotheek op School MBO

De Bibliotheek op School MBO

Naast het primair en voortgezet onderwijs (dBosPO en VO) zijn ook mbo-instellingen logische samenwerkingspartners voor bibliotheken voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om instructie binnen de opleidingen Zorg en onderwijs over taal in het werken met kinderen, maar ook om digitale vaardigheden en leesbevordering van studenten zelf.

Hoewel er door een aantal bibliotheken al samen wordt gewerkt op het gebied van leesbevordering, digitale vaardigheden en/of gezamenlijke huisvesting, is het nog een nieuw terrein. Landelijk wordt er nagedacht over pilots voor dBos mbo, met een aparte monitor. Ook zijn er ontwikkelingen rondom het programma Digisterker voor het mbo.
Een belangrijk aandachtspunt is de regionale samenwerking tussen bibliotheken en POI op dit terrein.

Doelen:

  • Opzet nieuwe (dbos) MBO samenwerkingen.
  • Kennisdeling over MBO samenwerking.
  • Eventueel: uitvoer van één of meer pilots dBos in het mbo.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Erwin Karst.