BoekStart

BoekStart

BoekStart is de start van de doorgaande leeslijn. Het aantal Gelderse BoekStartlocaties (in de kinderopvang) groeit verder. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor borging van BoekStart in de kinderopvang op de bestaande kinderopvanglocaties. Hoe kunnen lokaal structurele en duurzame samenwerkingen worden vormgegeven?

Integrale aanpak
Om BoekStart in en vanuit de Bibliotheek goed onder de aandacht te (blijven) brengen en de zichtbaarheid te vergroten is een integrale aanpak nodig. Bibliotheekmedewerkers (backoffice en frontoffice – betaald en onbetaald) spelen een grote rol, maar ook actuele maatschappelijke ontwikkelingen, de collectie en ander versterkend aanbod van de Bibliotheek. Daarnaast zijn de instore communicatie en inrichting van groot belang.

Welke stappen doorloopt de BoekStart doelgroep tijdens hun klantreis? Op welke manier kunnen klantreis en klantcontactmomenten zo optimaal mogelijk worden benut? Hoe kunnen we zorgen voor een groter bereik en een terugkerend bezoek van de BoekStart doelgroep?

Fysieke plekken
De fysieke plekken (Bibliotheek en kinderopvang of het consultatiebureau) zijn een belangrijk contactmoment met de BoekStart doelgroep. Om deze plekken actueel en aantrekkelijk te houden is het belangrijk om regelmatig nieuwe elementen toe te voegen.

BoekStartcoach
De BoekStartcoach is een intensivering van het programma BoekStart waarbij een leesconsulent gerichte voorleesondersteuning biedt aan ouders in het consultatiebureau. 

Kunst van Lezen stelt een startsubsidie beschikbaar voor bibliotheken die aan de slag willen met de BoekStartcoach.

Doelstellingen:

  • Doorontwikkeling op uitbreiding, verdieping, verbreding BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.
  • Inzetten op vormgeven van structurele en duurzame samenwerkingen met kinderopvang(locaties).
  • Verbetering en behoud huidige locaties BoekStart in de kinderopvang.
  • Borging BoekStart in de kinderopvang: best practices en verbeterpunten rondom (lokale) uitvoer en (samen)werkwijze in kaart brengen.
  • Uitvoer stimuleringsregelingen Kunst van Lezen.
  • Vergroten van de (lokale) zichtbaarheid en profilering van BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.
  • Stimuleren deelname Monitor BoekStart in de kinderopvang.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met projectleider Linda Voortman.