VoorleesExpress

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke interventie waarbij de taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd door voorleessessies thuis. Vrijwilligers komen twintig weken lang bij kinderen thuis en introduceren het voorleesritueel. Deze kinderen hebben moeite met de Nederlandse taal en/of groeien op in een taal-arme thuisomgeving.

700 laag-taalvaardige gezinnen per jaar
De VoorleesExpress Gelderland is onderdeel van de programmalijn Jeugd & Onderwijs. In Gelderland is het project bij 90% van de Bibliotheken opgenomen in het dienstenaanbod. Jaarlijks bereiken we zo’n 700 laag-taalvaardige gezinnen met ca 600 vrijwilligerstrajecten (500 voorlezers en 100 coördinatoren). 

Rijnbrink heeft daarbij – in opdracht van het Netwerk van Gelderse Bibliotheken – de rol van franchisenemer op zich genomen richting VoorleesExpress. Elke Bibliotheekstichting is zelf verantwoordelijk voor de uitvoer en de financiën van de lokale VoorleesExpress. Rijnbrink ondersteunt de Bibliotheek waar nodig en waar wenselijk. Door het project op te tillen naar netwerkniveau, kunnen de bibliotheken waar mogelijk samen optrekken, gezamenlijk inzetten op doorontwikkeling, scherpere prijsafspraken maken met de franchisegever en efficiënter werken. Zodoende zijn de projectkosten lager en is het mogelijk – ook voor de kleinere bibliotheken – om het project op te nemen in het dienstenaanbod.

In 2020 zijn nieuwe tools en materialen ontwikkeld t.b.v. de 1,5 metersamenleving. En er zijn goede praktijkvoorbeelden gedeeld van de VoorleesExpress ten tijde van corona met voorlezen op afstand (storytelling). Rijnbrink heeft Gelderland vertegenwoordigd in de doorontwikkeling van de WebApp www.mijnvoorleesexpress.nl

Meer informatie of vragen? Neem contact op met projectleider Linda Voortman.