Marketingaanpak 2021

Marketingaanpak 2021

De bibliotheken in Gelderland werken samen aan marketing- en communicatievraagstukken. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de som van de opbrengsten meer is dan de uitkomst 1+1 = 2. Samen delen we kennis, worden tools voordelig ingekocht en leren we van successen en valkuilen.

Doel marketingaanpak

Is efficiënt en effectief werken door het delen van kennis, tools, praktijkervaringen en inspiratie. Tevens wordt met de marketingaanpak bijgedragen aan het versterken van de positionering van de Bibliotheek. Hierdoor wordt gewerkt aan het behoud van Bibliotheekleden en het bereiken, boeien, binden van nieuwe samenwerkingsorganisaties, inwoners en doelgroepen.

Bibliotheek Convenant 2020-2023

Het verbeteren van de positie van de Bibliotheek is geborgd in het Bibliotheek Convenant 2021-2023 (oktober 2020). Om de doelen van het convenant te bereiken worden de bibliotheken hiervoor uitgerust om zich te verder te ontwikkelen tot ‘robuuste organisatie’. De projecten en werkzaamheden uit de Marketingaanpak 2021 dragen hieraan bij.

Voor wie?

Het plan is voor de marketing- en communicatieadviseurs en -medewerkers die werkzaam zijn bij Gelderse bibliotheken. Daarnaast is de marketingaanpak interessant voor directeuren en programmamanagers. Dit omdat marketing en communicatie niet een los onderdeel is van de organisatie, maar in alle lagen en niveaus aanwezig is (strategisch, tactisch en operationeel).

Meer weten?

Download de Marketingaanpak 2021. Heb je vragen over de inhoud, aanpak, werkwijze? Of heb je andere vragen op het gebied van marketing, communicatie, doelgroepen, positionering of verdienmodellen? Mail marketing@rijnbrink.nl​ of neem contact op met Remko Hekkers (remko.hekkers@rijnbrink.nl).