Haal meer uit data!

Haal meer uit data!

Onder bibliotheken groeit de belangstelling voor en behoefte om te werken met data. Er komt steeds meer data beschikbaar over diensten, gebruik en gebruikers. Ook de behoefte om die data om te zetten in waardevolle inzichten neemt toe. Zowel voor de verantwoording richting subsidieverstrekkers (veelal de gemeente) als voor de optimalisatie van de dienstverlening.

Samenwerkingsproject gestart in 2020
In 2020 ging daarom het landelijke samenwerkingsproject Haal meer uit Data (HAMUD) van start. Dit was een initiatief van de KB. Door de KB, een aantal bibliotheken (o.a. uit Overijssel) en een aantal POI’s (o.a. Rijnbrink) zijn in gezamenlijkheid de eerste stappen gezet richting data-geïnformeerd werken. Er is aandacht besteed aan:

  • Het beter inzetten van beschikbare data uit o.a. de landelijke onderzoeksinstrumenten (Bibliotheekmonitor, Impactmonitor) en het datawarehouse.
  • Het bedenken van blauwdrukken voor standaardrapportages.
  • Het maken van een aanzet tot een visie en strategie.

Meer informatie over de resultaten lees je op de website Bibliotheeknetwerk.

Verder in 2021: van theorie naar praktijk
In 2021 heeft het project Haal meer uit data een vervolg gekregen, waarbij steeds meer de stap van theorie naar praktijk wordt gemaakt. Bibliotheken die deelnemen, gaan zelf aan de slag met eigen vraagstukken en casussen. Dit gebeurt o.a. door concrete challenges, intervisies tijdens regionale bijeenkomsten (o.l.v. Rijnbrink) en theorie en kennisuitwisseling tijdens landelijke workshops.

Ook mee doen?
De eerste regionale en landelijke bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden, maar er is nog steeds gelegenheid om deel te nemen. Wil je aansluiten? Neem dan contact op met Modai van Aken via e-mail: modai.vanaken@rijnbrink.nl of tel. 06-12 85 09 34.

Voor de deelnemers uit Gelderland en Overijssel is er een BiebtoBieb groep HAMUD Regio Oost opgericht. Op deze manier kunnen deelnemers ook buiten de bijeenkomsten om met elkaar van gedachten wisselen en elkaar om tips vragen.