Gelderland Geletterd

Gelderland Geletterd

In Gelderland werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Op dit kennisplatform delen de Gelderse partners kennis, mogelijke oplossingen en ervaringen waar anderen geïnspireerd mee verder kunnen.