Is jullie vrijwillige inzet Goed Geregeld?

Is jullie vrijwillige inzet Goed Geregeld?

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze bibliotheekbranche. Hoe gaat jouw Bibliotheek hiermee om? Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de NOV (Nederlandse Organisatie van Vrijwilligersorganisaties) reikt via een (zelf)evaluatiemethode een waardevol proces aan voor bibliotheken om het organiseren van vrijwillige inzet onder de loep te nemen.

Welke voordelen biedt het NOV-keurmerk?

Het NOV-keurmerk dat je hiermee kunt behalen, is een prachtige bevestiging naar medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek dat de organisatie rondom de vrijwilligersinzet goed op orde is en de juiste aandacht krijgt. Daarnaast heeft het keurmerk een positieve uitstraling richting partners van de Bibliotheek. Als Bibliotheek laat je zien aan gemeenten, organisaties en inwoners hoe vrijwilligers een belangrijk onderdeel zijn van (de transitie van) bibliotheken.

Het proces hieraan voorafgaand is waardevol voor bibliotheken, omdat met vrijwilligers en medewerkers het gesprek wordt gevoerd over de manier waarop vrijwillige inzet georganiseerd wordt in relatie tot de organisatiedoelen. Dit resulteert in een verbeterplan voor je organisatie.

Niet gek dus dat we zien dat steeds meer bibliotheken interesse hebben in dit Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld!

Start NOV-pilot: doe je mee?
Rijnbrink start dit najaar een NOV-pilot met de Overijsselse Bibliotheek Stadkamer (Zwolle). Wil jouw Bibliotheek ook meedoen met deze pilot? Je bent van harte welkom! Als meerdere bibliotheken hierin samen optrekken, ontstaat waardevolle kennisuitwisseling en verdieping op dit thema. De voorwaarde om mee te doen aan de NOV-pilot is dat jouw Bibliotheek serieus werk wil maken van vrijwillige inzet én kritisch wil kijken naar wat er daarin beter kan.

Hoe krijg je een NOV-keurmerk?
Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld werkt volgens een zelfevaluatiemethode, die je helpt om vanuit een brede groep betrokkenen (vrijwilligers, medewerkers en management) informatie en aandachtspunten op te halen. Dit leidt vervolgens tot een verbeterplan. En dát vormt het uitgangspunt om werken met vrijwilligers in de Bibliotheek tot een continu en gezamenlijk verbeterproces maken. Biblioplus en Westfriese Bibliotheken zijn twee voorbeelden van bibliotheken die dit proces al succesvol doorlopen hebben.  

Interesse of vragen?
Heb je interesse in de pilot of wil je meer informatie over dit onderwerp of vrijwilligersbeleid in het algemeen? Neem dan contact op met Marjolein Laninga, e-mail:
marjolein.laninga@rijnbrink.nl, tel. 06-25 32 25 09.