Puzzelen over de Bibliotheek van de Toekomst

Puzzelen over de Bibliotheek van de Toekomst

Tijdens de Innovatieweek van Rijnbrink voor (7 tm 11 maart) is met enkele directeuren uit het Overijsselse en Gelderse netwerk, de Koninklijke Bibliotheek en adviseurs van Rijnbrink gebrainstormd over de Bibliotheek van de toekomst in het jaar 2030.Waarom nu nadenken?
De Bibliotheek staat in het hart van de lokale samenleving als ontmoetings- en verblijfsplaats voor verschillende groepen mensen. En die samenleving verandert steeds sneller. Nu is dus het moment om na te denken over de toekomst van deze ontmoetingsplek om de relevantie voor de inwoners ook in de toekomst te waarborgen.

Van Trend naar toekomst
Met de Trendcurve van Rijnbrink als achtergrondinformatie voor het gesprek werden aan de hand van prikkelende stellingen contouren zichtbaar hoe de deelnemers de toekomstige Bibliotheek voor zich zagen. Een sneltekenaar vertaalde deze in beelden en beeldplaten. Zo werden samen met de groep de eerste puzzelstukjes gelegd.


Meer weten

  • Lees het verslag over de sessie op de website van Rijnbrink.
  • Meebouwen aan de Bibliotheek van de Toekomst? Mail Jeroen de Graeve, strategisch adviseur Rijnbrink en betrokken bij innovaties en experimenten in fieldlabs.