Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

Bij Rijnbrink werken we samen met bibliotheken in Gelderland en Overijssel aan de Gezinsaanpak. Met de Gezinsaanpak willen we de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid – die vaak van generatie op generatie in stand blijft – doorbreken. Bibliotheken, scholen, taalhuizen en andere maatschappelijke organisaties weten elkaar hierbij steeds beter te vinden.

Klik hier voor meer informatie.

Heb je vragen? Neem contact op met Karien van Buuren of Evelien Wietsma.