Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de actuele maatschappelijke thema’s waarin een snelle ontwikkeling plaatsvindt. Het staat hoog op de agenda van veel gemeentes en provincies en ook bibliotheken kunnen een rol spelen in het duurzamer maken van onze samenleving. Zo kan de Bibliotheek een plek zijn voor informatieoverdracht, voor publiek debat en ontmoeting en voor de verbinding met lokale doelgroepen. De Bibliotheek vormt een belangrijke schakel om het verhaal over duurzaamheid te vertellen en het thema zo toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen.

Samen met Gelderse bibliotheken en Overijsselse bibliotheken bundelen wij kennis, ervaringen en inspiratie omtrent het thema Duurzaamheid om dit op toegankelijke wijze met het netwerk te delen via themapublicaties of inspiratiedagen. Daarnaast ondersteunen we bibliotheken bij het bieden van lokale programmering rond dit thema. Hiermee willen we bibliotheken en bezoekers helpen om bewustwording te creëren en op lokaal niveau concreet aan de slag te gaan.

Volop inspiratieinspiratiegids duurzaamheid2
Hoe maak je een goed programma over een thema als duurzaam­heid? Rijnbrink ontwikkelde samen met Gelderse en Overijsselse bibliotheken een inspiratiegids. In deze publicatie vind je ruim 30 inspirerende voorbeelden met duurzaamheid als invalshoek. De voorbeelden komen niet alleen vanuit bibliotheken, maar ook uit andere culturele en publieke instellingen. Van makkelijk zelf te realiseren tot toegang weten te krijgen tot de juiste partners in de omgeving. En alles daartussenin. Deze verzameling is dus een aanzet. Hopelijk vinden we de komende jaren nog veel meer voorbeelden van mooie programma’s in bibliotheken over duurzaamheid. Die we dan weer kunnen bundelen en met je kunnen delen. Blader hier door de inspiratiegids

Crashcourse 'Bibliotheken voor het klimaat'
In de crashcourse 'Bibliotheken voor het klimaat' onderzoeken we in vier dagen de kracht van de Bibliotheek in het licht van de klimaatcrisis: de Bibliotheek als plaats voor inspiratie en verbinding. Hoe kan de Bibliotheek een plek zijn waar zorgen van de burger gehoord kunnen worden en kunnen worden omgezet in actie?protest.png

Klimaatverandering houdt 70% van de Nederlanders bezig. Tegen de achtergrond van ecologische opgaven, onderzoeken we in dit programma hoe de bieb kan aansluiten bij lokale en landelijke initiatieven om de burger te betrekken bij het realiseren van de klimaatdoelen. Ook onderzoeken we een nieuw genre: klimaatfictie. Welke schrijvers, literatuur, films, en kunst verdienen extra aandacht?

De crashcourse wordt georganiseerd in samenwerking met Evanne Nowak, freelance programmamaker en gespreksleider op het snijvlak van kunst, filosofie en ecologische vraagstukken.

Meer weten? Of zijn er ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die wij niet mogen missen? Mail naar Laurie de Zwart.