Direct naar de inhoud

Gelders WO2-café project maakt online doorstart

Een alternatief bedenken voor de Gelderse WO2-café tour die vorig jaar plotseling ten einde kwam door de coronacrisis. Dat lijkt nog niet zo gemakkelijk in deze tijd. Goed nieuws, dat alternatief komt er onder de noemer: ‘WO2-verhaal gezocht’. Een digitale campagne om persoonlijke Gelderse oorlogsverhalen te verzamelen. In gesprek met Jelle van de Graaf, projectmedewerker bij Rijnbrink. 

Spelenderwijs ‘Plezier In Taal’

Spelenderwijs ‘Plezier In Taal’

Een uniek taalproject is die van de bblthk in Wageningen. Met Plezier in Taal (PIT) weten zij de moeilijk te bereiken jonge kinderen en ouders/verzorgers te activeren met taal en spel. En juist niet alleen in de Bibliotheek, maar het liefst overal. Hoe is het project tot stand gekomen en hoe staat er nu voor? José Tammer, Specialist educatie & projectleider bij de bblthk, vertelt daar graag meer over.

Laagdrempelige vindplaatsen
De bblthk richt zich, naast andere doelgroepen, specifiek op 0 tot 6 jarigen (en hun ouders/verzorgers). Een deel van die groep komt niet in de in de Bibliotheek. We bedachten waar deze doelgroep te vinden is en kwamen uit op onder andere de speeltuin en het zwembad. Omdat de speeltuin ook een zwembad heeft, is kozen we voor de speeltuin. Als het experiment succesvol blijkt te zijn, is het concept ook een optie voor het Sportfondsenbad in Wageningen. We vroegen de voorzitter van het bestuur van de speeltuin en een aantal contactpersonen van lokale partijen mee te denken. Het idee van een taalexperiment in Speeltuin Tuindorp werd geboren met het doel: laten ervaren dat taal leuk is; spelen met taal, zonder dat daar een educatieve boodschap aan wordt gehangen.

Woordschatgraven
Na een brainstorm over de randvoorwaarden, kwam er in een aantal sessies een concept tot stand voor het ‘talig’ maken van speeltoestellen. De vormgevers Florian de Visser en Stijn van der Vleuten werkten dit uit voor het klimtoestel (woordenklimmen), de zandbak (woordenschatgraven) en het zwembad (woordenzwemmen). Hartstikke mooi! Vanwege de mogelijk hoge kosten kozen we in eerst instantie alleen voor het zandbakconcept, gelukkig konden we een verzoek voor de subsidie Tel Mee Met Taal indienen én die werd gehonoreerd. Alle drie de concepten kregen een ‘go’!

Buiten het gebouw denken
Het project zou in het voorjaar van 2020 onthuld worden tijdens een taalfeest, maar het coronavirus gooide roet in het eten. We hadden ook mooie samenwerkingen met lokale partijen geregeld. Omdat het jammer was om de speeltoestellen onopgemerkt in gebruik te nemen, is er in de zomer van 2020 alsnog een feestelijke opening verricht door de Wethouder van Cultuur. Het feest was bescheidener dan wij voor ogen hadden, maar het was zeker geslaagd. Vooral het woordenschatgraven was direct een groot succes. Mensen reageren positief op het concept en zijn blij verrast dat de Bibliotheek buiten haar gebouw denkt. Hopelijk kan het taalfeest dit jaar alsnog groter gevierd worden.

Mogelijkheden en ideeën
Het activiteitenprogramma voor ouders/verzorgers en kinderen heeft helaas nog niet plaatsgevonden. Hopelijk kan dit wel bij de opening van het speelseizoen dit voorjaar. Er zijn bijvoorbeeld plannen om een programma in de speeltuin voor kleutergroepen uit te werken rond Aadje Piraatje voor het kunstmenu voor scholen. Ook willen we meer inzetten op de samenwerking met het Digitaalhuis om NT1-ers te vinden met een spelletjesmiddag voor kinderen en hun ouders. Ook de VoorleesExpress kunnen we hierbij voor het voetlicht brengen. Het biedt zoveel mogelijkheden en er zijn ideeën genoeg! Het is echt een experiment en het moet blijken of het werkt. Er kan nog van alles uit voortvloeien. Een van de voorwaarden van het concept van Plezier In Taal is dat het ook op andere plekken gerealiseerd kan worden. Wat zou het mooi zijn als ook speeltoestellen op schoolpleinen en andere speelpleintjes in de stad talig worden.

Heb je suggesties, ideeën of vragen? Neem contact op met José Tammer van de bblthk Wageningen.

Bekijk hier de brochure van Plezier In Taal.

Programmeren rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen

Onder de noemer Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s of Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen geformuleerd om in 2030 van de wereld een betere plek te hebben gemaakt. Deze SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Een aantal organisaties stelde zich vervolgens de vraag: Hoe kunnen bibliotheken de SDG’s in hun programmering integreren? En is het mogelijk om verder te gaan dan burgers te informeren? Lukt het de Bibliotheek om mensen daadwerkelijk te activeren?

De impact van corona op laaggeletterden - onderzoek en resultaten

Welke impact heeft corona op de mentale gezondheid van laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking? Wordt er voor hen op een begrijpelijke manier gecommuniceerd over corona? Anouk Menko, onderzoeker bij het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, vertelt.

Veel belangstelling voor het webinar Digitale prentenboeken

Donderdag 21 januari organiseerde Rijnbrink in samenwerking met de Bibliotheek Kampen een webinar over Digitale prentenboeken voor het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheek Netwerk. Drs Kees Broekhof van Sardes vertelde in dit webinar over de meerwaarde van digitale prentenboeken.