Veel belangstelling voor het webinar Digitale prentenboeken

Donderdag 21 januari organiseerde Rijnbrink in samenwerking met de Bibliotheek Kampen een webinar over Digitale prentenboeken voor het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheek Netwerk. Drs Kees Broekhof van Sardes vertelde in dit webinar over de meerwaarde van digitale prentenboeken.

Digitaalhuis Wageningen gecertificeerd! Liz Spit vertelt.

‘De certificering van Digitaalhuis Wageningen was een hele klus, maar ik had het niet willen missen’, besluit Liz Spit haar verhaal. ‘Het heeft zowel de organisatie als mij persoonlijk veel opgeleverd. Als organisatie weten we nu beter wat onze concrete verbeterpunten zijn en als professional heb ik er ook veel van geleerd.’

Samen Digi-TAAL!

Samen Digi-TAAL!

Begin 2020 startte Rijnbrink samen met een aantal bibliotheken de pilot Samen Digi-TAAL. Dit is een project waarbij gezinnen tablets met educatieve apps in bruikleen krijgen, zodat ouders met hun kinderen daar thuis mee aan de slag gaan. Tijdens ouderbijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan thema’s rondom lezen en het gebruik van de apps. Een mooie manier om via deze gezinsaanpak kinderen én hun ouders te helpen met taal. Bibliotheek Oldenzaal, Veluwezoom, Brummen-Voorst en Fundament uit Losser deden afgelopen jaar mee met deze pilot.

Het project Samen Digi-TAAL vindt zijn oorsprong bij basisschool de Horizon in Delft. Met hen is er een samenwerkingsovereenkomst gestart om te kijken of dit project binnen Gelderland en Overijssel voor de bibliotheken ook mogelijkheden biedt.

Waarom Samen Digi-TAAL?
Er zijn al verschillende programma’s die bijdragen aan het bevorderen van geletterdheid en leesplezier en het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Denk aan de Bibliotheek op school en de Voorleesexpress. Het project Samen Digi-TAAL is hier een waardevolle aanvulling op, omdat het gebruik van digitale hulpmiddelen een goed middel blijkt te zijn om taalontwikkeling en leesplezier te stimuleren. Voor de jongste kinderen én hun ouders!

Wat is Samen Digi-TAAL?
Op welke manier een project als Samen Digi-TAAL het beste in te zetten is, is lokaal maatwerk. Vaak wordt de samenwerking met een basisschool en voorschoolse organisaties gezocht, omdat je ouders via deze partners het beste bereikt. Maar het project kan ook aansluiten bij andere bestaande programma’s van de bibliotheek, zoals de VoorleesExpress.

Kinderen van groep 1 en 2, maar ook peuters van de kinderdagopvang krijgen gemiddeld 20 weken een tablet in bruikleen mee naar huis. De techniek op de tablet kan zo ingeregeld worden dat er op afstand nieuwe apps geplaatst en oude apps verwijderd kunnen worden. De enige voorwaarde is dat er thuis wifi nodig is om de tablets te kunnen gebruiken. De tablets zijn zo ingesteld dat je er niet mee op internet kan, maar dat alleen de apps te gebruiken zijn.

Ouderbijeenkomsten en contact cruciaal
De ouderbijeenkomsten binnen Samen Digi-TAAL zijn cruciaal en daarom is deelname aan deze bijeenkomsten in bijvoorbeeld Delft een voorwaarde om mee te kunnen doen. Tijdens deze bijeenkomsten, die gemiddeld één keer per maand plaatsvindt, krijgen ouders uitleg en instructies over de apps en hoe ze hier met hun kind mee om kunnen gaan. Soms gebeurt dit 1 op 1. Door het contact met de ouders kan er op maat gekeken worden wat nodig is en kan het zijn dat ouders zelf ook hulp nodig hebben bij hun eigen (digi) taalvaardigheden. Er kan dan een warme doorverwijzing plaatsvinden naar bijvoorbeeld het Taalhuis van de Bibliotheek.

De tablet als middel
De tablet wordt samen met andere materialen in een rugtas meegegeven. De meerwaarde zit hem dan ook in de koppeling van de apps op de tablet met een fysiek boek, of activiteiten rondom bijvoorbeeld een digitaal prentenboek. Na ca. een maand worden er weer nieuwe apps beschikbaar gesteld en nieuwe materialen meegegeven. Op de basisschool de Horizon in Delft zijn kinderen heel enthousiast en leren er veel van. ‘Dat boek heb ik al op de Ipad gelezen juf!’

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen van de pilot met bibliotheken in Gelderland en Overijssel? Neem dan contact op met Evelien Wietsma.

Samen voor TAAL in Arnhem

Samen voor TAAL in Arnhem

Samenwerken aan een taalrijke thuisomgeving, dat is waar Rozet, Stichting PAS en gemeente Arnhem subsidie voor hebben aangevraagd bij Tel mee met Taal. De subsidie werd toegekend en in 2018 is het project gestart.

Belangrijke onderdelen

  • Bouwen van een netwerk van voorzieningen rondom kinderen, ouders en taal 
  • BoekStartcoach in het consultatiebureau 
  • Woordenwinkeltjes in de Bibliotheek; aansprekende bijeenkomsten voor peuters en hun ouders rondom een prentenboek
  • Scholing van professionals op gebied van samenwerking met ouders

Praatplaat

De onderdelen van het project zijn in een praatplaat verwerkt. Hierin wordt weergegeven hoe in Arnhem wordt samengewerkt aan de taalontwikkeling van kinderen. De praatplaat wordt gebruikt om met ouders in gesprek te gaan, en elkaar als professional op te zoeken. Bekijk de video waarin Jonathan Simonis van Stichting PAS en Niesje Meijeringh van Rozet vertellen over de samenwerking en het doel.

Samen bereiken we meer!

Begin 2020 hebben de organisaties VGGM, Rozet, Rijnstad, SPA, Skar, Partou, gemeente Arnhem en Stichting PAS de intentie uitgesproken om van de taalrijke thuisomgeving een gezamenlijke prioriteit te maken. Hierbij worden ze ondersteund door Actief Ouderschap. De deelnemers hebben een intentieverklaring getekend waarin zij verklaren om de komende jaren te werken aan het programma Taalrijke thuisomgeving. Hiervoor wordt in Arnhem gewerkt met het programma Thuis in Taal dat in Rotterdam al een aantal jaren met succes draait. Begin 2021 gaan drie leerkringen van start, twee voor kinderopvanglocaties en één voor de overige partners. Om de intentie en inspiratie voor langere periode vast te houden wordt het programma en de werkwijze ook geborgd in het stedelijke beleid. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Niesje Meijeringh, Coördinator BoekStart en dBos bij Rozet.

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Op 18 december start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders. Met een aanvraag kunnen bibliotheken hun aanbod voor deze doelgroep verstevigen en opschalen. Indienen kan van 18 december 2020 tot en met 28 februari 2021. De subsidieregeling is voor bibliotheken gepubliceerd in de Staatscourant. Voor elke bibliotheekorganisatie is 4.200 euro beschikbaar, bedoeld voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders in het kader van gezinsaanpak. Het gaat om aanbod dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021. Lees hier meer.

Evelien Wietsma en Karien van Buuren denken graag mee hoe je de subsidie het beste kunt inzetten voor jouw lokale gezinsaanpak. Beiden zijn in ieder geval tijdens het telefonisch spreekuur kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders (gezinsaanpak) bereikbaar.

Spreekuur kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders (gezinsaanpak):

  • Woensdagochtend 6 januari (9-12u)
  • Donderdagochtend 14 januari (9-12u)
  • Maandagochtend 18 januari (9-12u)
  • Dinsdagochtend 2 februari (9-12u)

Benieuwd naar een overzicht van de subsidiemogelijkheden voor activiteiten rond de gezinsaanpak? Kijk dan hier.