Strategiekit Hoger Bereik

Geen enkele geletterde Nederlander kan zich voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen, schrijven en computeren. In de stategiekit Hoger Bereik zijn inzichten verzameld en vertaald naar bruikbare tools en tips om deze kwetsbare groep te kunnen ondersteunen.

Roadmap Makersplaatsen

Van knutselen 2.0 naar leren met 21ste-eeuwse vaardigheden.

Het onderwijs erkent het belang van de 21ste-eeuwse vaardigheden – denk daarbij aan communiceren, creatief denken, en kritisch denken. Om deze skills in combinatie te leren, beoefenen en ontwikkelen maken scholen vaak gebruik van makerplaatsen – fablabs die in een onderdeel uitmaken van het aanbod van openbare bibliotheken.

Longread over programmeren voor Persoonlijke Ontwikkeling

Op 10 december 2018 werd in LUX Nijmegen de digitale longread ‘De Bibliotheek als broedplaats voor persoonlijke ontwikkeling’ gepresenteerd. In de longread zijn de laatste inzichten over kennis en leren op een rij gezet als basis voor een betekenisvol en toekomstgericht programma voor de programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling. De publicatie is geschreven door Laurie de Zwart, Iris Meuleman en Anneke Manche, adviseurs Educatie, Cultuur en Samenleving bij Rijnbrink.

Voor wie?
De longread is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers van Gelderse Bibliotheken die programma’s maken: programmacoördinatoren, programmeurs e.d., maar ook voor directies/management/specialisten die stappen willen zetten in het beleid rond de programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling. In Gelderland is deze afgebakend als ‘non-formeel en informeel leren voor volwassenen (18+).

In de longread spitsen de auteurs zich toe op lijn Persoonlijke Ontwikkeling, omdat ze zien dat deze lijn binnen bibliotheken steeds belangrijker wordt. Voor veel bibliotheken blijkt het een zoektocht om op vernieuwende wijze de programmering voor deze lijn vorm te geven. Daarom belichten zij (werk)vormen en methoden die daarbij kunnen helpen, met de focus op programma's rondom maatschappelijke thema’s, zelfkennis en 21e eeuwse vaardigheden.

Thema's
De longread is verdeeld over acht thema's, die je in willekeurige volgorde kunt lezen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een discussiepunt en link naar de Biebtobiebgroep om verder te praten.

Samen leren we meer!
Laurie, Iris en Anneke willen programmeurs en beleidsmakers in de lijn Persoonlijke Ontwikkeling de komende maanden dan ook uitdagen om mee te denken en te ontwikkelen. "Dat doen we enerzijds in een gids met praktische tips en voorbeelden die we in 2019 ontwikkelen. Parallel daaraan gaan we samen aan de slag met mensen die meer willen en geïnteresseerd zijn in een netwerk", aldus Anneke Manche.

Lezen
in een synopsis is de kern van de longread weergegeven. Wil vast beginnen met grasduinen? Ga dan meteen naar de longread door op onderstaande link te klikken.

Naar de longread

Deze publicatie is een uitgave van het Gelders Bibliotheeknetwerk, uitgevoerd door Rijnbrink. Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

Talentenatelier en makersplaatsen in het spotlight

In de derde uitzending van Bieb-a-Palooza, de talkshow voor bibliotheekprofessionals stonden twee onderwerpen centraal: makerplaatsen en Design Thinking. Jeroen de Boer (Bibliotheekservice Fryslan) sprak met gasten over de invulling, rol en functie van makerplaatsen, hoe design thinking hierbinnen past en het bereiken van de juiste doelgroep. Voor het in beeld brengen van mooie voorbeelden reisden zij onder andere naar het Talentenatelier van Bibliotheek Wijchen.

Bibliotheek Harderwijk genomineerd voor Beste Bibliotheek 2019!

Bibliotheek Harderwijk (Huis van de Stad) is genomineerd voor Beste Bibliotheek 2019!

De andere kandidaten zijn: Bibliotheek Deventer, Bibliotheek Losser ('t Losser Hoes), Bibliotheek Dongen (Theek5), Bibliotheek Leeuwarden (dbieb) en Bibliotheek Vught (Petruskerk). In de komende maanden zullen de zes genomineerde bibliotheken, op wisselende tijdstippen en onafhankelijk van elkaar, bezocht worden door de juryleden, die de instellingen met name zullen beoordelen op de criteria die de bibliotheekwet toekent aan het openbaar bibliotheekwerk. Het aspect van de lokale verankering en de netwerkfunctie in het eigen verzorgingsgebied krijgen daarbij weer extra aandacht. 

Videoprofielen en stemmen
De uiteindelijke winnaar van de NBD Biblion Award wordt gekozen door de vakjury en het publiek samen. Om het publiek, dat in de maand maart zijn stem kan uitbrengen op de website van Bibliotheekblad, een impressie te geven van de onderscheidende eigenschappen van de zes kandidaten, zullen er in die periode videoprofielen van alle kandidaten op www.bibliotheekblad.nl te zien zijn.

Welke bibliotheek uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen, wordt in april 2019 bekendgemaakt op of rond het Nationale Bibliotheekcongres in de Van Nellefabriek te Rotterdam.

Meer informatie lees je hier.

Tweede editie Human Library Nijmegen

Op zaterdag 24 november kunnen mensen in Bibliotheek De Mariënburg gratis ‘Levende Boeken’ – mensen met een bijzonder levensverhaal – 'lenen'. In één-op-één gesprekken spreken deelnemers met het Levende Boek over de vooroordelen en het onbegrip waarmee het Levende Boek te maken heeft (gehad). De organisatie is in handen van Het Europe Direct Informatiecentrum en de Bibliotheek Gelderland Zuid.