Gelderse campagne Gelderland Geletterd

In Nederland heeft 1 op de 10 volwassenen - met Nederlands als moedertaal - moeite met lezen en schrijven. Dat zijn ruim 200.000 Gelderlanders. Een brief van de belastingdienst begrijpen, een advertentie op Marktplaats zetten of een kaartje schrijven bij de bloemist, het zijn maar een paar voorbeelden waar zij in het dagelijks leven moeite mee hebben. Daarom startte in februari in Gelderland een campagne met de boodschap ‘Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op!’ Deze campagne richt zich op die mensen die het taalcursusaanbod nog niet kennen of die de stap om zich aan te melden nog niet durven te zetten.

Gelders Bibliotheekprogramma: activiteiten 2019

Sinds 2017 werken we binnen het Gelders bibliotheeknetwerk (de Bibliotheken, Rijnbrink en de SSB) met het programma ‘Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken’. Dit programma loopt ook in 2019 door. Voor dit jaar zijn de speerpunten aangepast en zijn er weer (nieuwe) activiteiten gepland.  

Voorbeiden op wijziging Wet Inburgering in 2020

Medio 2020 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking.  De inburgering van nieuwe Nederlanders zal opnieuw de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn. Dit biedt een uitgelezen kans voor de Bibliotheek om hier samen met het netwerk positie in te nemen!

Nieuwe projecten rondom laaggeletterdheid en innovatie

Binnen het Gelders Bibliotheek Netwerk wordt op vele fronten gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van innovatie. Deze thema's krijgen nu een extra impuls doordat de bibliotheken, met behulp van subsidie van de Provincie Gelderland, 28 nieuwe projecten zijn gestart. De komende jaren zullen er meer projecten van start gaan. Kijk hier voor alle projecten.

Zomerlezen en andere vakantie-activiteiten in Gelderse Bibliotheken

Uit een peiling van Squla (2012) bleek dat 94 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs (PO) na de zomervakantie een terugval in niveau ziet bij de leerlingen. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken is deze zogenoemde zomerdip aangetoond.

Inspiratiemagazine jeugd en jongeren in de bieb

Hoe nodig je jongeren uit in de Bibliotheek? Hoe zorg je dat kinderen zich in de Bibliotheek vermaken en uitgedaagd worden? Hoe kan het gebouw een aantrekkelijke ruimte zijn voor jongeren om te verblijven?