De handen ineenslaan om laaggeletterdheid terug te dringen

“Iedereen moet goed kunnen lezen” aldus Martin Bergsma van de Bibliotheek Wijchen. “Mensen die goed kunnen lezen, kunnen goed functioneren in onze samenleving. Jong beginnen met lezen en blijven lezen zijn daarom belangrijk.” Martin is Domeinspecialist Jeugd en Onderwijs en Combinatiefunctionaris Literaire Vorming en Mediawijsheid en Verhalenverteller. Martin vertelt: “Al zo’n vijf jaar geleden was ik bezig om aandacht te krijgen voor taalachterstand, met name bij kinderen. Het onderwerp kreeg wat mij betreft onvoldoende aandacht. Vandaag de dag is dit anders en staat taalachterstand als onderwerp beschreven in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) in Wijchen. Een mooie kans voor de Bibliotheek om nu het verschil te maken.” Martin Bergsma deelt zijn enthousiaste verhaal over het Leesoffensief in Wijchen graag. Ook Eva Janssen van basisschool Wingerd en Henry Verharen van het Maaswaal College vertellen over het stimuleren van leesmotivatie bij kinderen en over de samenwerking met de Bibliotheek Wijchen.

Creatieve zoektocht naar IDO-vrijwilligers bij Bibliotheek West-Achterhoek

Bibliotheek West-Achterhoek regelt de bezetting van haar Informatiepunten Digitale Overheid op een creatieve manier. Terwijl de Informatiepunten nog niet geopend zijn vanwege de coronamaatregelen, staan de vrijwilligers voor deze IDO’s al wel in de startblokken.

Positieve bevindingen webinar ‘Appvoeding’

In het kader van de Media Ukkie Dagen organiseerde Rijnbrink een Webinar ‘Appvoeding’ voor deelnemende Gelderse en Overijsselse bibliotheken. “Mooi in elkaar gezet, het liep flexibel.”, aldus Bibliotheek Noordwest-Veluwe. Ook Bibliotheek Nijkerk reageert: “Fijn dat het op deze manier kon, voor herhaling vatbaar.” Elin Groot Rouwen, adviseur bij Rijnbrink, nam het voortouw en vertelt er graag meer over het proces. 

Webinar over gezinsaanpak ‘Thuis in Taal’

Dinsdag 20 april organiseerde Rijnbrink een tweede webinar voor het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheek Netwerk in het kader van de gezinsaanpak laaggeletterdheid. Martine van der Pluijm vertelde over haar onderzoek en aanpak ‘Thuis in Taal’.

Het onderzoek gaat over het aangaan van partnerschapsrelaties met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. Dit heeft geleid tot een zeven-stappenplan. Met Martine gingen we in gesprek over de wijze waarop (voor)scholen en bibliotheken kunnen samenwerken om partnerschapsrelaties aan te gaan met ouders en welke rol de bibliotheek op zich kan nemen. 

Onderzoek Basisvaardigheden Bibliotheekmonitor - er zit meer in dan je denkt!

Om bibliotheken op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst van de Bibliotheekmonitor organiseerde Rijnbrink op 19 april 2021 een kick-off sessie, in samenwerking met de KB. Bibliotheekmedewerkers van diverse bibliotheken in Overijssel en Gelderland gingen in gesprek over vragen als ‘Waarom is dit onderzoek belangrijk?’ en ‘Wat levert het de Bibliotheek en de branche in zijn geheel op?’. Dit zorgde voor nieuwe inzichten bij veel deelnemers. Een deelnemer: ‘Ik zie er altijd tegenop, maar nu ik weet wat het doel is en het totaalplaatje zie, is het leuker!’

Programmeren rond ‘onverwachte ontmoetingen’; een inspiratiegids

Zowel on- en offline hebben we (onbewust) de neiging om mensen met een soortgelijke achtergrond of levensvisie om ons heen te verzamelen. Een gemiste kans, want praten met vreemden is – anders dan we zelf vaak denken – juist goed voor ons! Ontmoetingen met andere, nieuwe en onverwachte mensen en ideeën dagen ons uit te luisteren naar een ander, te kijken met andere ogen en ons te laten verrassen. Juist de Bibliotheek, waar ontmoetingen op allerlei verschillende niveaus plaatsvinden, kan deze ‘onverwachte ontmoeting’ stimuleren, maar hoe pak je dat aan?