De Bibliotheek van nu: van binnen naar buiten en omgekeerd

“Het antwoord op de vraag ‘Waarmee kunnen we de inwoners van onze werkgebieden sterker aan ons binden?’ heeft ons toch enigszins verrast”, vertelt Roel Zuidhof. “Wij startten dit project om nieuwe wegen te verkennen om de collectie – het ‘Goud’ van de Bibliotheek – opnieuw en beter in beeld te brengen. Dankzij de ruim 800 mensen die deelnamen aan de onderzoeken – deskresearch, online panelgesprekken, interviews met potentiële partners en een kwantitatief onderzoek – hebben we zeer waardevolle inzichten verworven.”

Interne samenwerking in Bibliotheek belangrijk bij gezinsaanpak

Met de gezinsaanpak willen we de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid – die vaak van de ene generatie naar de andere over gaat – doorbreken. De aandacht gaat hierbij meestal uit naar projecten waarbij met samenwerkingspartners (scholen, kinderopvang, etc.) gekeken wordt hoe naast kinderen, ouders en opvoeders bereikt worden. Er valt echter ook nog veel winst te behalen door te investeren in de interne samenwerking in de Bibliotheek zelf.

Kansen creëren voor ouders van de VoorleesExpress

Met de VoorleesExpress worden in Overijssel en Gelderland jaarlijks zo’n 1400 taalarme gezinnen bereikt. Honderden vrijwilligers introduceren het voorleesritueel. De focus ligt hierbij op de taalontwikkeling van het kind. Maar ook de ouders hebben misschien zelf een wens om te werken aan hun taal of digitale vaardigheden. Hoe ga je hierover in gesprek met ouders? Hoe kunnen VoorleesExpress en Taalhuis hierin samenwerken? De projectleiders van de VoorleesExpress hebben samen met Taalhuiscoördinatoren in een themabijeenkomst in mei verkend wat een goede lokale aanpak kan zijn. Esra van den Aker van kennisinstituut ITTA* vertelt hier meer over.

Veel belangstelling voor BiebBoys Zomerchallenge

Het BiebBoys-team Joran Floor, Kees Meulendijks en Petra Mackenbach van de Bibliotheek Gelderland Zuid mogen zich NBD Jeugdspecialist van het Jaar 2021 noemen. Déze zomer moedigen de BiebBoys kinderen (groep 5 – 8) aan om ook in de zomervakantie met boeken en lezen bezig te zijn. In samenwerking met Rijnbrink is dit programma beschikbaar gesteld voor alle bibliotheken in Overijssel en Gelderland. Veel bibliotheken maken gebruik van dit aanbod, voor het onderwijs, voor in de vestigingen of allebei.

Samen Digi-TAAL versterkt gezinsaanpak Kunstwerk! de Bibliotheek

Gemeente Zevenaar zet samen met lokale partners in op aanpak laaggeletterdheid en het bereik van de NT1 doelgroep. Daar is het project Sterk door Taal uit voortgevloeid. De gemeente heeft Kunstwerk! de Bibliotheek gevraagd om als partner het project op te pakken. Het oorspronkelijke idee was om dit vanuit het Taalhuis te coördineren en laagtaalvaardige ouders te bereiken via scholen. Echter kwam Samen Digi-TAAL op hun pad en is het project breder getrokken.

Eerste BoekStartdag een groot succes!

Op zaterdag 19 juni 2021 heeft de eerste landelijke BoekStartdag plaatsgevonden. Tijdens de BoekStartdag werden de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom geheten in de Bibliotheek met een aantrekkelijk (online) programma of activiteit. De BoekStartdag werd landelijk geopend door de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman met een online oproep aan alle ouders van jonge kinderen om het BoekStartkoffertje op te halen en hun kinderen gratis lid te maken van de Bibliotheek.